Vanligt förekommande frågor vid registrering och resultatrapportering av kliniska studier och kliniska prövningar

Detta avsnitt ger forskare svar på de vanligaste frågorna som uppstår vid registrering och resultatrapportering för kliniska läkemedelsprövningar och kliniska studier.

Vanligt förekommande frågor

Kontakt

Compliance & Data Office

SP
Innehållsgranskare:
Elin Eneberg Kecik
2022-12-19