Skip to main content

Vad är IDAC?

IDAC är systemet som hanterar identiteter och behörighetstilldelning. Det implementerades på KI 2019.

IDAC är ingen förkortning, utan ett namn inspirerat av Identity Access. Det är framtaget för Karolinska Institutet. Projektorganisationen som ansvarar för att ta fram det nya systemet IDAC avvecklas i samband med att förvaltningsorganisationen tar över.

Vad menar ni med "identitet" och "behörighet"?

Identitet: Identitet avser en elektronisk motsvarighet till din person, som är kopplat till ett fysiskt bevis på att du är du, som t.ex. ditt personnummer eller ditt passnummer. Den elektroniska identiteten kallas också för KI ID.

Behörighet: En behörighet är som en nyckel för tillgång till information i KI:s olika programvaror. Vilken information som ska finnas tillgänglig med just din ”nyckel” baseras på t.ex. din roll eller organisatorisk tillhörighet. 

Varför behövs det?

IDAC ersatte det tidigare systemet KIMKAT för att

  • stärka säkerhetsarbetet inom KI.
  • kunna följa kraven på hantering av personlig information enligt den nya dataskyddsförordningen GDPR.
  • skapa en central, effektiv och säker Identitets- och behörighetshantering inom KI.
  • skapa en lösning som är anpassningsbar till KI:s organisation och samarbeten över institutionsgränserna.
  • genom en förenklad metadatakatalog/katalogtjänst säkerställa aktuell, korrekt, kvalitetssäkrad och tillgänglig information om KI:s organisation och dess anställda.
  • minska manuell administration i systemet.