Utforma bedömning

Här finns en pedagogisk resurs som är skapad för att ge dig inspiration i hur du kan utföra bedömningar på ett lyckat sätt.

Om resursen

Resursen "Utforma bedömning" (Designing Assessments) är uppbyggd av tre moduler: 

Grundläggande principer (Basic principles)

Vad är syftet med bedömningen och vilka bedömningsformer används? I denna modul tittar vi på grundläggande principer för bedömning inklusive konstruktiv anpassning och taxonomier för lärandemål.

Metoder för bedömning (Assessment methods)

I denna modul tittar vi på olika sätt att bedöma studenternas lärande, inklusive erfarenheter från vissa lärare vid Karolinska Institutet.

Bedömningskriterier (Assessment criteria)

I den tredje modulen fokuserar vi på bedömningskriterier, rubriker och betyg.

Resursen är i dagsläget endast tillgänglig på engelska.