Tillgänglighet i digital lärmiljö

I den här självstudiekursen får du lära dig mer om tillgänglighet i digitala lärmiljöer, som kursrum och dokument. Du kan gå igenom den steg för steg, den fungerar också som en resurs att återvända till vid behov.

Genom den är resursen får du en startpunkt för att skapa tillgängliga digitala lärmiljöer, till exempel digitala kursrum och tillgängliga dokument. 

Studenter som sitter och pluggar
Foto: Getty Images.

Innehåll 

  • Webbtillgänglighetsdirektivet
  • Att göra digitala kursrum tillgängliga
  • Microsofts tillgänglighetskontroller
  • Skapa tillgängligt Worddokument
  • Skapa tillgänglig PowerPoint
  • Skapa tillgänglig pdf
  • Tillgänglighet i inspelad media (video & ljud)

Eftersom materialet är tänkt som en resurs att återvända till upprepas vissa instruktioner. Det är för att du ska slippa leta runt i materialet för att hitta den information du behöver.

Hitta resursen

Kursen finns i Canvas. Du kan börja kursen när du vill och arbeta i din egen takt.

Språk

Resursen finns både på svenska och på engelska