Universell design för lärande och digital tillgänglighet

Universell design för lärande, UDL, går ut på att undervisning och undervisningsmaterial ska designas för att vara tillgängligt och universellt för alla studerande. Medan tillgänglighetsanpassningar möter individuella studenters specifika behov, syftar de tre principerna i UDL-ramverket till att stödja lärare att identifiera och ta bort potentiella hinder för lärande för alla studenter.

De tre principerna i UDL-ramverket:

  1. Erbjuda flera olika engagemangsmöjligheter fokuserar på lärandets 'vad' och möjligheterna att erbjud studenten flera olika sätt att ta till sig kunskap Det tyder på att lärare ger flera möjligheter att motivera studenter och fånga deras uppmärksamhet och intresse (CAST, 2023a).
  2. Erbjuda flera olika sätt för presentation av information och innehåll fokuserar på lärandets 'hur' och möjligheten att erbjuda studenten flera olika sätt att visa vad de kan att ge studenterna olika sätt att få tillgång till information och demonstrera deras kunskap. Det föreslår att lärare erbjuder flera alternativ för att presentera information i olika format, såsom text, ljud eller bild, för att tillgodose elevernas olika inlärningsstilar, preferenser och förmågor (CAST, 2023b).
  3. Erbjuda flera olika sätt för studenterna att visa vad de kan fokuserar på lärandets 'varför' och möjligheten att erbjuda studenten flera sätt att engagera sig. Det föreslår att lärare erbjuder studenterna olika alternativ för att svara på innehållet och lärandeaktiviteterna. En viktig aspekt av denna princip är att den stödjer eleverna i att utveckla strategier för att planera, organisera och komma ihåg information på olika sätt (CAST 2023c).
Fyra personer med olika hudfärg runt ett bord
Foto: Pixabay.

UDL och tillgänglighetsanpassningar

UDL och tillgänglighetsanpassningar delar liknande mål om att tillhandahålla inkluderande lärmiljöer, men tar sig an utmaningen att utforma inkluderande miljöer på olika sätt. UDL fokuserar på att utforma flexibla och anpassningsbara lärmiljöer, medan tillgänglighet fokuserar på att utforma miljöer som är tillgängliga för individer med funktionsnedsättning. Det slutliga målet med UDL är att utveckla experter på lärande (Black & Moore, 2019).

Tillgänglighet är en rättslig skyldighet, som den svenska lagen om tillgänglighet i digital offentlig service (Lag om tillgänglighet i digital offentlig service, 2018) och den innebär att se till att alla studenter har lika tillgång till läromedel, teknologier och miljöer.

Tillgänglighet ska uppnås både genom att använda plattformar som är anpassade till tillgänglighetsstandarder (se KI:s bedömning av Canvas här), och genom att användarna av systemet gör enkla anpassningar av sin praktik (se länkade resurser längre ner på sidan).

CAST

CAST, (Center for Applied Special Technology), är en ideell organisation som är dedikerad till att främja principerna för UDL genom forskning, utveckling och uppsökande verksamhet. CAST tillhandahåller en rad verktyg, resurser och professionella utvecklingsmöjligheter för utbildare och forskare som är intresserade av att implementera UDL i sitt arbete.

Rekommenderade resurser

Referenser

  1. Black, J., & Moore, E. J. (2019). UDL Navigators in Higher Education: a Field Guide. CAST Professional Publishing. DOI
  2. CAST. (2023a). Engagement. UDL Guidelines
  3. CAST. (2023b). Representation. UDL Guidelines
  4. CAST (2023c). Action & Expression. UDL Guidelines
  5. Lag om tillgänglighet till digital offentlig service (2018:1937) Sveriges riksdag.
Profile image

Carina Bois

IKT-Pedagog
+46852484140