Riktlinjer för universitetssjukvårdsenheter (USV-enheter)

Personal som regelbundet deltar i verksamhetsförlagd utbildning/verksamhetsintegrerat lärande (VFU/VIL) vid en USV-enhet ska ha erforderlig pedagogisk handledarutbildning enligt universitets direktiv. Detta är fastställt i Socialstyrelsens miniminivåer för universitetssjukvård.

Detta är USV-enhet

  • En universitetssjukvårdsenhet (USV-enhet) är en vårdgivare som bedriver forskning, utbildning, utveckling och innovation (FoUU) som en del av kärnverksamheten och väl integrerat i vården.
  • USV-enheten har en organisation, en infrastruktur och handlingsplaner som gynnar ett starkt FoUU-arbete i vården, vilket ger förutsättningar för en personcentrerad vård av hög kvalitet samt en utvecklande dynamisk arbetsmiljö för medarbetarna.
Bild på två personer som står och pratar i en korridor.
Bro mellan Karolinska sjukhuset och Karolinska Institutet. Foto: Eric Cronberg.

Socialstyrelsens fastställer miniminivåer för universitetssjukvård och ger direktiv för den personal som regelbundet deltar i verksamhetsförlagd utbildning/verksamhetsintegrerat lärande (VFU/VIL).  

I region Stockholm

En USV-enhet ska:

  • verka för att VFU/VIL genomförs i enlighet med Utbildningsrådets riktlinjer (nedan),
  • verka för att utbildning och forskning får optimala förutsättningar.

Riktlinjer

KI:s direktiv för pedagogisk kompetens vid USV-enhet

Styrelsen för utbildning beslutade 2017 att fastställa KI:s direktiv för pedagogisk kompetens vid USV-enhet:

  • Vid varje USV-enhet ska det finnas ett dokumenterat, pågående arbete med pedagogisk kompetensutveckling, enligt modellen för pedagogisk kompetens.
  • Enheten ska följa kompetensmodellen som anger att alla handledare, seminarieledare, föreläsare och instruktörer i VFU ska ha genomfört grundläggande pedagogisk utbildning.
  • Personal som handleder studenter följer de gemensamma handledarinstruktioner som sammanfattas i Studerandeprocessen och de pedagogiska perspektiven som redovisas i Lärandemodellen längst ned på sidan om Verksamhetsintegrerat lärande.
  • Det ska finnas minst en adjungerad klinisk adjunkt, lektor eller professor med högskolepedagogisk utbildning som aktivt deltar i VFU.