Verktygslåda: Blandat lärande (blended learning)

Denna guide ger dig praktisk vägledning i att designa för lärande och hjälper dig att ta beslut om vilka delar av din kurs som är passar bäst för online- respektive campusbaserad undervisning.

Att navigera övergången till online och/eller blandade inlärningsmiljöer kan innebära en del utmaningar. När det gäller blandat lärande (Blended Learning) blir strategiska beslut om pedagogiska metoder avgörande.

I den här självstudiekursen fokuserar vi på praktiska steg och börjar med att definiera inlärningsdesign, blandat och "flippat" lärande samt praktiska tips om hur du utformar din kurs för att stödja de här metoderna.

Du får arbeta med att kartlägga ditt undervisningsmaterial för Canvas och koncentrera dig på vad som är bra kursdesign i Canvas.

Dekorativ bild.
Foto: Freepik.

Om kursen

Du kan antingen gå igenom hela kursen, eller välja vissa moduler.

Kursen är öppen men du kan välja att registrera dig till den via Canvas catalog. Då får du ett märke när du genomfört hela kursen och du kan också integrera i fler delar av kursen.