Skrivbort med ett tangentbord, böcker och ett par glasögon

Att göra kursvärdering på grundnivå och avancerad nivå

Efter varje kurstillfälle ska kursansvarig institution genomföra en avslutande kursvärdering. Den ska genomföras som en webbaserad enkät enligt en standardmall. Kursvärderingen sammanställs sedan tillsammans med kursanalysen.

Löpande utvärdering av utbildningen vid KI är viktigt för att säkerställa att de mål som satts upp nås och för att förbättra verksamheten.

Foto: Pixabay

Att utvärdera

Om systematiskt kvalitetsarbete på KI