Kurslabb 3 (plats för ca 30 studenter)

Course laboratory
Kurslabb 3, LABMED

Utrustning:

5 LAF-bänkar
4 dragbänkar
CO2-inkubator
Värmeinkubator
3 tvättställ
kyl/frys
automatpipetter
vortex
roterande mixer
mikrocentrifug
mikrovågsugn
projektor
White board

AN
Innehållsgranskare:
2024-03-21