Kurslabb 2 (plats för ca 30 studenter)

Course laboratory
Kurslabb 2, LABMED

Utrustning:

1 dragskåp
4 dragbänkar
1 LAF-bänk
CO2-inkubator
värmeinkubator
3 tvättställ
kyl/frys
automatpipetter
vortex
roterande mixer
mikrocentrifug
mikrovågsugn
projektor
White board

AN
Innehållsgranskare:
2024-03-21