Checklista för adjungerad adjunkt

Institutionen ansvarar för att bereda och besluta förslag/ansökan om anställning som adjungerad adjunkt.

Institutionen ansvarar för att bereda och besluta förslag/ansökan om anställning som adjungerad adjunkt (denna checklista har utarbetats med checklistorna för anställning av adjungerade professorer och adjungerade lektorer som förlaga). Vänligen observera att denna checklista endast är ett stöd.

En adjungerad adjunkt vid KI ska ha sin huvudsakliga verksamhet utanför universitets- och högskolesektorn. Syftet med anställningen är att tillföra sådan kompetens som normalt inte finns i den ordinarie verksamheten och som är nödvändig för utbildning av hög kvalitet. Omfattningen vid KI kan uppgå till högst 50 procent av heltidsanställning och ska normalt inte understiga 20 procent av heltidsanställning.

Institution

Rekryteringsunderlaget

Underlaget ska innehålla följande delar:

  • Kort beskrivning av adjungeringens nytta, arbetsuppgifter/aktivitetsplan,adjungeringens omfattning (år och procent av arbetstid) samt finansiering.
  • Tillstyrkan från prefekten (om denne inte är en av förslagsställarna).

Huvudarbetsgivare

Medgivande från huvudarbetsgivaren med uppgift om:

  • Adjungeringens längd (år) (adjungerad adjunkt kan anställas 2 år i taget)
  • Omfattning (20-50 % av heltid)
  • Att huvudarbetsgivaren står för lön under adjungeringsperioden

Sökande

Från sökande

Prefekt

Beslut

Prefekt fattar beslut om anställning.En adjungering ska vara av vikt för KI. I prövningen tas hänsyn till den beskrivning av ingående arbetsuppgifter inom forskning, forskarutbildning och utbildning som anges i aktivitetsplanen samt den meritering som den föreslagne personen uppvisar.

Checklista för förnyad adjungerad adjunkt

Institutionen ansvarar för att bereda och besluta förslag/ansökan om anställning som adjungerad adjunkt (denna checklista har utarbetats med checklistorna för anställning av adjungerade professorer och adjungerade lektorer som förlaga). Vänligen observera att denna checklista endast är ett stöd. En adjungerad adjunkt vid KI ska ha sin huvudsakliga verksamhet utanför universitetsoch högskolesektorn. Syftet med anställningen är att tillföra sådan kompetens som normalt inte finns i den ordinarie verksamheten och som är nödvändig för utbildning av hög kvalitet. Omfattningen vid KI kan uppgå till högst 50 procent av heltidsanställning och ska normalt inte understiga 20 procent av heltidsanställning.

Rekryteringsunderlaget

Underlaget ska innehålla följande delar:

  • Kort beskrivning av adjungeringens nytta,  arbetsuppgifter/aktivitetsplan,adjungeringens omfattning (år och procent av arbetstid) samt finansiering.
  • Tillstyrkan från prefekten (om denne inte är en av förslagsställarna).

Huvudarbetsgivaren

Medgivande från huvudarbetsgivaren med uppgift om:

  • Adjungeringens längd (år) (adjungerad adjunkt kan anställas 2 år itaget)
  • Omfattning (20-50 % av heltid)
  • Att huvudarbetsgivaren står för lön under adjungeringsperioden

Sökande

Från sökande

Prefekt

Beslut

Prefekt fattar beslut om anställning. En adjungering ska vara av vikt för KI. I prövningen tas hänsyn till den beskrivning av ingående arbetsuppgifter inom forskning, forskarutbildning och utbildning som anges i aktivitetsplanen samt den meritering som den föreslagne personen uppvisar.

AP
Innehållsgranskare:
2024-01-03