Skyddade personuppgifter

Här kan du läsa om hur HR-arkivet hanterar personer med skyddade personuppgifter

Det finns tre typer av skyddade personuppgifter, eller skyddad identitet som det också kallas:

  • skyddad folkbokföring, som har ersatt kvarskrivning
  • sekretessmarkering, fungerar som en varningssignal för myndigheter
  • fingerade personuppgifter, som innebär att du får nytt namn och personnummer.

När en medarbetare inkommer med ett beslut gällande skyddade personuppgifter från skatteverket registreras uppgifterna i lönesystemet Primula. 

Detta gör i sin tur att aktuell medarbetares personakt döljs i HR-arkivet. Endast ett fåtal handläggare på HR-avdelningen (löneenheten) har därefter access  till akten. 

För att medarbetaren ska skyddas på bästa sätt hanteras dokument  gällande personakten  av löneenheten "manuellt".

Kontakta aktuell institutions lönespecialist för handläggning.

Martin Sjölund
2024-01-03