Processöversikt

I processöversikten hittar du pågående och avslutade processer. De signerade dokumenten som är avslutade sparas i personakten.
Alla Signerade, Avslagna och ej Signerade dokument gallras från Processarkivet efter 2 månader

Processarkivet i mina sidor
Processarkivet i mina sidor Foto: N/A
MS
Innehållsgranskare:
Martin Sjölund
2023-10-09