HR-arkiv timlön

"HR-arkiv timlön" är en egen separat process för att skapa, signera och arkivera anställningsavtal för medarbetare som arbetar och är timavlönade.

I HR-arkiv timlön kan du med behörighet skapa ett avtal och söka upp signerade avtal. Det finns ingen behörighets begränsning till enskilda institutioner utan alla avtal för timlön sparas i ett arkiv och kan läsas av alla som har behörighet.

  • Du hittar signerade avtal under menyn "HR-arkiv timlön" när du loggar in i HR-arkivet mina sidor 
  • Notera att du måste fylla i alla uppgifter i anställningsavtalet. Inget hämtas från Primula

Så här skapar du ett anställningsavtal för timlön:

  1. Gå in under menyn "Anställning" i "mina sidor"
  2. Välj "anställningsavtal timlön" 
  3. Du fyller själv i alla uppgifter i formuläret (OBS! inga uppgifter hämtas ifrån Primula)
  4. Välja "ja" för att aktivera processen för uppförandekod (code of conduct)
    Medarbetaren får ett separat mejl om att signera uppförandekoden efter avtalet är signerat.
  5. Registrera och skicka avtalet för signering

När avtalet är signerat av chef samt medarbetaren sparas det i arkivet "HR-arkiv timlön"

Signering

Alla anställningsavtal för timlön signeras med sms av chef och medarbetaren då olika signeringslösningar inte kan kombineras. 

 

MS
Innehållsgranskare:
Martin Sjölund
2024-04-29