Behörighet till HR-arkivet

Behöriga till HR-arkivet har KI:s chefer samt HR personal. Denna sida beskriver vilka roller som finns kopplade till HR-arkivet samt hur du ansöker om behörighet.

Alla chefer på KI har automatisk behörighet till "HR-arkivet -Mina sidor" och de/den organisation som chefskapet gäller för. Övrig personal behöver ansöka om behörighet via IDAC. 

Du ansöker till en institution, avdelning, enhet eller team

Om du ska få tillgång till hela institutionen/motsvarande behöver du bara ansöka till nivå 2 (inst. nivån) Då får du tillgång till alla verksamheter under institutions nivån. 

Ansökan ska godkännas av din närmaste chef samt AC för aktuell organisatorisk enhet.

Nedan ser du en tabell som förklarar vilka roller som finns samt en kort beskrivning av rollerna.

Roller
Roll Beskrivning
HR-arkiv Chef Rollen som Chef är till för chefer med personalansvar. Behörigheten ger tillgång till Mina sidor och kan söka bland personakter, läsa de flesta dokumenttyper och ladda upp vissa dokumenttyper och se översikt över pågående rekryteringar.
HR-Arkiv Handläggare HR Rollen som Handläggare HR är till för lokal HR. Behörigheten ger tillgång till Mina sidor och har samtliga funktioner, samt kan läsa och ladda upp de flesta dokumenttyper.
HR-Arkiv Handläggare Basic Rollen som Handläggare är till för dig som är lokal administratör. Behörigheten ger tillgång till Mina sidor och har samtliga funktioner, kan läsa och ladda upp dokument som inte anses som känsliga.
HR-Arkiv Administratör Basic Rollen som Administratör Basic är till för dig som behöver titt-behörighet till dokument, men inga andra funktioner. Microwebb. Rollen ger tillgång till att läsa de flesta dokument, dock ej vissa dokument som kan anses som känsliga.

Film om hur du ansöker om behörighet till HR-arkivet

MS
Innehållsgranskare:
2024-04-18