graphic illustration of three folders, the right one slightly tilted towards the middle one.

HR-arkivet (Mina sidor)

HR-arkivet är ett digitalt verktyg för lagring av dokument. I HR-arkivet återfinns personakter för alla som har en anställning vid KI.

I HR-arkivet börjar också ett antal processer som har betydelse för en anställning vid KI. Ett exempel är anställningsbevis och anställningsavtal som ska skrivas under av arbetsgivaren och sedan distribueras vidare till medarbetaren.

Du loggar in till "HR-arkiv Mina sidor" via medarbetarportalen och digitala verktyg.

Foto: Image by Jannik Texler from Pixabay