Global transportservice

KI har ramavtal för perioden 2023-04-16 till 2025-04-16 med tre upphandlade företag för transport- eller budtjänster, som har tillstånd att frakta vetenskapliga prover, farligt gods eller försöksdjur.

Följande leverantörer finns med i ramavtal "Budtjänster och transporter av farligt gods" och ska därför användas, om KI är betalande part. I annat fall är det fritt fram för betalande part att välja leverantör.

Om det du skickar är klassificerat som farligt gods (t.ex. ett smittförande ämne UN 3373) har de upphandlade leverantörerna kompetens för att utfärda den godsdeklaration som då måste följa med paketet. Men observera - det är avsändarens skyldighet att spara en kopia av godsdeklarationen i minst 3 månader.

Your Special Delivery Service Sweden AB
Contact at supplier
Victoria Fredin
Phone: 010-106 00 50
Mobile: 0704-39 17 12
E-mail: victoria.fredin@ysds.com

World Courier (Sweden) AB
Contact at supplier
Customer Service 
Phone: 08-594 414 80 
E-mail: ops@worldcourier.se

Cargo Logistics Express C.L.EX. AB
Contact at supplier
Reine Gustavsson
Phone: 08-59450062 
Mobile: 070-786 84 60
E-mail: boka@clx.se

Företag som FedEx, DHL, T.N.T etc. är inte upphandlade och därmed inte tillåtna att använda, i de fall KI är betalande part. 

Om frakten är låst till FedEx eller DHL för att erhålla prov-mängder eller provprodukter, är det ibland ändå möjligt att utnyttja erbjudandet. Vissa av våra upphandlade leverantörer kan göra beställningen hos dem och fakturera KI enligt avtal.

Läs mer om respektive leverantör i Avtalskatalogen, sökord "transport". Om du har frågor kring upphandlingen, kontakta ansvarig upphandlare Kalid Mohamed, e-post: kalid.mohamed@ki.se

Dokument

MV
Innehållsgranskare:
Åsa Rauger
2024-04-09