Kontering i PA-webben

I PA-webben kan du som har behörighet kontera och omkontera retroaktivt. Nedan under dokument hittar du en rutinbeskrivning för detta. Notera att omkonteringar inta kan eller ska göras över årsskiften.

MS
Innehållsgranskare:
Martin Sjölund
2023-10-18