Vad är IDAC?

IDAC betyder Identitet och Accessystem, är framtaget för Karolinska Institutet, och implementerades 2019. Systemet hanterar identiteter och behörighetstilldelning.

Vad menar ni med "identitet" och "behörighet"?

Identitet: Identitet avser en elektronisk motsvarighet till din person, som är kopplat till ett fysiskt bevis på att du är du, som t.ex. ditt personnummer eller ditt passnummer. Den elektroniska identiteten kallas också för KI ID.

Behörighet: En behörighet är som en nyckel för tillgång till information i KI:s olika programvaror. Vilken information som ska finnas tillgänglig med just din ”nyckel” baseras på t.ex. din roll eller organisatorisk tillhörighet. 

Så fungerar IDAC

IDAC hanterar användartyperna anställd, anknuten, doktorand och student. Information lagras inte i IDAC utan hämtas från olika källor. Det betyder att exempelvis befattning, grund för anknytning eller adress inte ändras i IDAC utan i källsystemen (Primula för anställda, Ladok för studenter och doktorander. UBW Anknutna för anknutna).

Varför behövs det?

IDAC ska

  • stärka säkerhetsarbetet inom KI.
  • kunna följa kraven på hantering av personlig information enligt dataskyddsförordningen GDPR.
  • skapa en central, effektiv och säker identitets- och behörighetshantering inom KI.
  • skapa en lösning som är anpassningsbar till KI:s organisation och samarbeten över institutionsgränserna.
  • genom en förenklad metadatakatalog/katalogtjänst säkerställa aktuell, korrekt, kvalitetssäkrad och tillgänglig information om KI:s organisation och dess anställda.
  • minska manuell administration i systemet.

Användartyper

Anställd: Personen ska ha ett gällande anställningsavtal med KI.

Anknuten: Personen ha ett gällande anknytningsavtal. En anknuten kan vara en enskild person eller en person som tillhör en organisation (bolag).

Doktorand: Personen ska vara antagen och aktiv inom utbildning på forskarnivå, med KI som lärosäte. En doktorand har en särskild koppling med KI, där studier på forskarnivå genom en individuell studieplan är kombinerat med forskningsarbete inom KI och att doktoranden antingen är anställd eller anknuten. Detta till skillnad från eventuella personer, anställda eller anknutna, som dessutom studerar.

Student: Personen ska vara antagen och aktiv inom utbildning på grund- eller avancerad nivå med KI som lärosäte.

Specificera en orsak när du begär detta t.ex att du ska jobba som IDAC som administratör och datum för utbildningen. När detta är utfört så kommer begäran att gå till närmaste chef och sedan till AC för godkännande.

2. Delta på utbildning

2.1. Boka in dig på en utbildning via IDAC sidan ”Utbildning i IDAC” efter utbildningen kommer begäran att godkännas för tillgång till systemet.

Dokument

JC
Innehållsgranskare:
2024-04-28