Kontakta din IDAC och/eller UBW Anknutna administratör på din institution

Kontaktuppgifter över IDAC-administratörer och UBW-administratörer (för anknutna) för din institution. Hitta din institution i listan för att se kontaktvägen dit.

IDAC- eller anknytningsadministratören hanterar konton på din institution för både anknutna och anställda.

En anknytningsadministratör kan bland annat hjälpa dig med förlängning, avslut eller uppgiftsändring för dig som anknuten.

En IDAC-admin hjälper till med ditt KI-ID vid till exempel lösenordsbyten, återställning av MFA-kod (Microsoft Authenticator), besöksadressbyte, synlighet av profilkort på KI.se och sammanslagning av konton.

Behöver du återställa lösen till din KI inloggning så kan du göra detta själv via Microsoft 365 (du behöver då ha installerat appen Microsoft Authenticator innan).

Vänligen leta upp din institution för hjälp!

Är du student så kolla mer info på studentsidan: Mitt studentkonto

Mejlkontakt till de olika institutioner
Institutionsgrupp KI Nord Institutions kod Mejladress Lösenordshantering
Global folkhälsa GPH kimkat.gph@ki.se kimkat.gph@ki.se
Klinisk neurovetenskap CNS kimkat@cns.ki.se fixit@ki.se
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus KI DS kimkat@kids.ki.se -
Kvinnors och barns hälsa KBH hr@kbh.ki.se fixit@ki.se
Lärande, informatik, management och etik LIME hr-admin@lime.ki.se -
Medicin, Solna MedS (se nedan) -
Molekylär medicin och kirurgi MMK (se nedan) it@mmk.ki.se
Onkologi-patologi OnkPat idac@onkpat.ki.se -
Mejlkontakt till de olika institutioner
Institutionsgrupp KI Syd Institutions kod Mejladress Lösenordshantering
BioNut: MEDH HR MedH hr.medh@ki.se -
Klinisk Forskning och Utbildning, Södersjukhuset KI SÖS idac@kisos.ki.se idac@kisos.ki.se
Klinisk Vetenskap, Intervention och Teknik CLINTEC (se nedan) -
Laboratoriemedicin LabMed (se nedan) -
Medicin, Huddinge MedH (se nedan) -
Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle NVS (se nedan) -
Odontologi DentMed (se nedan) -
Universitetstandvården  Unitand/OV (se nedan) -
Mejlkontakt till de olika institutioner
Institutionsgrupp KI Solna Institutions kod Mejladress Lösenordshantering
Cell- och Molekylärbiologi CMB  hr@cmb.ki.se -
Fysiologi och Farmakologi FyFa hr@fyfa.ki.se -
Medicinsk Biokemi och Biofysik MBB kimkat@mbb.ki.se -
Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik  MEB  IT-support@meb.ki.se IT-support@meb.ki.se
Mikrobiologi, Tumör- och Cellbiologi MTC hr@mtc.ki.se  -
Neurovetenskap Neuro hr@neuro.ki.se -
Institutet för Miljömedicin IMM kimkat@imm.ki.se -
Mejlkontakt till de olika institutioner
Centralt verksamhetsstöd Institutions kod Mejladress Lösenordshantering
Komparativ Medicin KM  km@ki.se -
Gemensamt verksamhetsstöd GVS (se nedan) -
Universitetsledningen UL  (se nedan) -
Mejlkontakt till de olika institutioner
Karolinska Institutet Universitetsbibliotek Institutions kod Mejladress Lösenordshantering
Karolinska Institutet Universitetsbibliotek KIB hr@kib.ki.se -
Mejlkontakt till de olika institutioner
Undervisning och Lärande UoL Institutions kod Mejladress Lösenordshantering
Undervisning och Lärande UoL TL hr.uol@ki.se -

Institutionsgrupp KI Nord

Global Folkhälsa (GPH)

Kontaktpersoner för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

Klinisk Neurovetenskap (CNS)

Kontaktpersoner för anknutna (UBW):

Kliniska Vetenskaper, Danderyds Sjukhus (KIDS)

Kontaktpersoner för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

Kvinnors och Barns Hälsa (KBH)

Kontaktpersoner för anknutna (UBW):

Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME)

Kontaktpersoner för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

Medicin, Solna (MedS)

Kontaktpersoner för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

Kontaktpersoner för anställda (IDAC):

Molekylär Medicin och Kirurgi (MMK)

Kontaktpersoner för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

Onkologi-Patologi (OnkPat)

Kontaktpersoner för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

Kontaktpersoner för anställda (IDAC):

Kontaktpersoner för forskarstuderande/doktorander:

Institutionsgrupp KI Syd

Klinisk Forskning och Utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS)

Kontaktpersoner för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

Klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

Kontaktpersoner för forskarstuderande:

Kontaktpersoner för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

Laboratoriemedicin (LabMed)

Kontaktpersoner för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

Kontaktpersoner för anställda (IDAC):

Medicin, Huddinge (MedH)

Kontaktpersoner för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS)

Kontaktpersoner för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

Odontologi (DentMed) och Universitetstandvården (Unitand)

Anknytningsadministratörer:

Kontaktperson för IDAC centrala ledningsadministrationen: hr@dentmed.ki.se

Kontaktperson för UBW anknutna: ekonomi@dentmed.ki.se

Institutionsgrupp KI Solna

Cell- och Molekylärbiologi (CMB)

Kontaktpersoner för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

Fysiologi och Farmakologi (FyFa)

Kontaktpersoner för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

Medicinsk Biokemi och Biofysik (MBB)

Kontaktpersoner för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik (MEB)

Kontaktpersoner för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

Mikrobiologi, Tumör- och Cellbiologi (MTC)

Kontakt för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

Institutet för Miljömedicin (IMM)

Kontaktpersoner för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

Neurovetenskap (Neuro)

Kontaktpersoner för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

  • Malin Guvéus
  • Felicia Petersson

Kontakt via hr@neuro.ki.se

Centralt verksamhetsstöd

Komparativ Medicin (KM)

Kontakt för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

Gemensamt verksamhetsstöd (GVS)

Kontaktpersoner för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

Kontaktpersoner för anknutna (UBW):

Universitetsledningen (UL)

Kontaktpersoner för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

Karolinska Institutet Universitetsbibliotek

Karolinska Institutet Universitetsbibliotek (KIB)

Kontakt för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

Undervisning och Lärande UoL

Undervisning och Lärande UoL (TL)

Kontaktpersoner för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

Uppdatering

Är informationen felaktig, kontakta Helpdesk på KI Self Service för uppdatering.

JC
Innehållsgranskare:
2024-07-12