Kursrum för lärare på läkarprogrammet

I Canvas finns ett kursrum för dig som är lärare och administratör på läkarprogrammet.

I kursrummet hittar du som är lärare, handledare, instruktör eller administratör på läkarprogrammet dels översiktlig information till sådant som rör läkarprogrammet, och dels information om lärarkurser, dokument och länkar. Informationen är enbart specifik för läkarprogrammet.

Kursrummet

Kursrum för lärare på läkarprogrammet