Studentperspektivet i Canvas

Gå en mikrokurs och få en inblick i studentperspektivet i Canvas. Du får också en kort introduktion till olika undervisningsformer.

GettyImages IT och telefoni
Foto: GettyImages.

Den här mikrokursen vänder sig till dig som lärare som använder Canvas. 

Kursens innehåll

Du får ta del av text och filmer som introducerar digital undervisning i allmänhet, och Canvas i synnerhet. För att få ett studentperspektiv får du utifrån materialet svara på frågor i olika quiz, en typ av självtest, och i en inlämningsuppgift med fritextsvar. Du får även testa på Padlet, en digital interaktiv anslagstavla, som bäddas in i Canvas.

Du avslutar kursen genom att skriva en fråga du vill ha svar på i ett diskussionsforum.

Reflektera över Canvas olika funktioner

Tanken är att du ska få insikt i olika typer av undervisningsformer samtidigt som du provar på att vara student. Kom därför ihåg att stanna upp och reflektera över hur de olika funktionerna fungerar. Hur ser ett quiz ut? Var klickar jag för att skicka in en uppgift? Läs också svaren efter att du har gjort ett quiz eller en enkät. 

Tidsåtgång

Sammanlagd tid för att gå igenom mikrokursen är cirka en timme. Du kan pausa när du vill och komma tillbaka en annan dag.