Arkivering och diarieföring av forskningshandlingar

Att arkivera och diarieföra forskningshandlingar säkerställer att information om Karolinska Institutets forskning finns kvar och kan hittas över tid. Det är av betydelse för att lagar och regler ska kunna efterlevas, för att forskningsresultat ska kunna verifieras och användas över längre tidsperioder, samt för att bevara Karolinska Institutets och den medicinska vetenskapens historia för framtiden.