Anvisningar för utlämnande av allmänna handlingar

Denna anvisning innehåller en kortfattad beskrivning av hur ett utlämnande av allmänna handlingar ska gå till. Den riktar sig till alla anställda och anknutna.

  • Diarienummer: 1-50/2019
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Beslut: Avdelningschefen för juridiska avdelningen
  • Dokumenttyp: Anvisningar
  • Handläggs av avdelning/enhet: Juridiska avdelningen
  • Beredning med: -

Sammanfattning av anvisningarna

Denna anvisning innehåller en kortfattad beskrivning av hur ett utlämnande av allmänna handlingar ska gå till. Den riktar sig till alla anställda och anknutna.

Anvisningarna i sin helhet