Allmänna handlingar och utlämnande

Karolinska institutet är en statlig myndighet och som sådan måste lagstadgade krav uppfyllas.

För att begära ut allmänna handlingar - maila: registrator@ki.se eller

ring tel. 08-524 865 95.

Stack of books
Books
arkiv och registratur

Kontakta arkivet@ki.se

Kontakta arkivet om du söker ett äldre examensbevis eller har frågor om arkivering och historiska handlingar.

Foto: Maja Hallerfors

Kontakta registrator@ki.se

Kontakta registraturen om du vill begära ut allmänna handlingar eller har frågor om diarieföring.

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • All KI staff
Logga in med KI-ID
CV
Innehållsgranskare:
Gabriel Larsson
2024-05-31