Stöd för att skapa undertexter

Alla filmer och inspelat material behöver undertextas för att vara tillgängliga för alla målgrupper. Du som ska tillgänglighetsanpassa undervisningsmaterial kan boka en handledning med IKT-pedagog och få hjälp att själv skapa undertexter. Du kan använda verktyg Screencast-o-matic och det finns också stöd i form av lathundar och manualer.

Boka handledning

Som lärare kan du boka 1-2 timmars personlig handledning med en pedagog för att få hjälp med undertextning. Du bokar tid själv via formuläret.

Enheten för Undervisning och Lärande erbjuder inte längre undertextning som tjänst.

Lathundar och manualer

Här finner du lathundar och instruktioner för hur du själv kan skapa undertexter: Skapa undertexter till dina filmer med Screencast-O-Matic.

Webbresursen Tillgänglighet för Media och Film

Om tillgänglighetsdirektivet och undertextning

Vid juridiska frågor om undertextning och lagkravet på tillgänglighet hänvisar vi dig att kontakta KI:s juridiska enhet

Varje institution får hitta en lämplig lösning (t ex finns upphandlade företag) för att utföra undertextning av filmer som produceras av lärare på KI. För frågor om resurser för arbete med undertextning som en del av tillgänglighetsdirektivet hänvisar vi till universitetsförvaltningen, som ansvarar för den övergripande frågan om hur arbetet ska organiseras/finansieras.