Så öppnar du KI-mallar direkt i PowerPoint och Word

För att underlätta det dagliga arbetet och användningen av KI:s grafiska profil finns mallar för PowerPoint och Word att välja direkt i Office 365. För dig som har den senaste versionen av Microsoft Office.

Nytt typsnitt i mallar

KI har nu ett nytt typsnitt, DM Sans, som används genomgående där så är möjligt. Typsnittet finns inbäddat i de nya mallarna.

I systemen finns mallar för exempelvis:

 • Brev och dokument
 • Presentationer
 • Kombinationsmallar ex. KI och Karolinska Universitetssjukhuset
 • Informationsblad
 • Folder
 • Vetenskaplig poster

Office 365

KI:s organisationsövergipande mallar för Word och Powerpoint har uppdaterats med nytt utseende. Mallarna har tillgänglighetsanpassats, vilket bland annat påverkar utformningen av sidhuvud och sidfötter samt radlängd och färger. På den här sidan beskriver vi närmare hur du går tillväga för att välja mall.

Inom samordnad IT

Alternativ I

Precis som tidigare hittar du mallarna i Office 365, genom att:

 • Öppna PowerPoint eller Word
 • Välj ”Nytt”
 • Välj ”Karolinska Institutet”
 • Dubbelklicka på den mall du vill använda
Hur du väljer mall i Office 365
Välj "nytt" och sedan "Karolinska Institutet" när du hämtar en mall.

Alternativ II

 • Öppna PowerPoint eller Word
 • Välj "Fler mallar"
 • Välj ”Karolinska Institutet”
 • Dubbelklicka på den mall du vill använda
Hur du väljer mall i Office 365
Välj "Start" och "Fler mallar" för att komma till KI-mallarna.

Utanför samordnad IT

Du som arbetar på en institution som inte ingår i Samordnad IT, kommer åt att hämta mallarna via Office 365 online. Gör så här:  

 1. Surfa till mallarnas lagringsplats i Sharepoint 
 2. Logga in med din KI e-postadress och lösenord
 3. Öppna önskad mall eller ladda ner en kopia

Om du öppnar och arbetar i mallen direkt från Sharepoint, välj att använda skrivbordsappen. 

skärmdump som visar hur man redigerar direkt i Sharepoint
Redigera mallen direkt i Sharepoint.

 

skärmdump som visar hur man redigerar i skrivbordsappen
Öppna mallen och redigera i skrivbordsappen.

Ge ditt dokument rätt namn 

Du behöver ge ditt dokument ett logiskt och helst unikt namn så att det blir tydligt för användaren vad ditt dokument handlar om när denne ska hitta det i filsystem eller på webben. 

Undantag när mallarna ej fungerar

Äldre versioner av Microsoft Office

Observera att KI-mallarna tyvärr inte fungerar i äldre versioner av Microsoft Office (exempelvis MS Office 2016 och MS Office 2019).  

Onlineversionen av Microsoft Word 

Det går inte att hämta KI-mallarna i onlineversionen av Word utan du måste använda skrivbordsappen. Det är Microsoft som har tagit bort funktionen och det är oklart om och i så fall när den funktionen kommer tillbaka.

I PowerPoint ska det däremot fungera att hämta KI-mallar direkt i onlineversionen.

Användbara tips

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • OF.Odontologi
 • OV.Universitetstandvården
Logga in med KI-ID
2023-01-24
Anna Broberg