Programutvärderingar vid KI

Alla KI:s utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå ska genomgå en programutvärdering vart åttonde år. Programutvärderingarna genomförs enligt  Anvisningar för programutvärderingar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå  (dnr 1-174/2022), och är en komponent i KI:s sammanhållna kvalitetssystem för utbildning och forskning.

Kvalitetssystem landningssida
KI:s systematiska kvalitetsarbete.

Varför är det viktigt?

Syftet med den regelbundna, systematiska och djupgående granskningen av utbildningsprogrammen är att säkerställa att studenterna ges goda förutsättningar att nå examensmålen och att de har uppnått dem när examen utfärdas. 

Programutvärderingar vid KI

Tidplan

Programutvärderingar genomförs i 8 omgångar mellan 2022 och 2030, se bild nedan.

Tryck här för att öppna bilden i hög upplösning

zm

Tidplan omgång 2 (2023-2024)

Kontakt

Magnus Johansson

Kvalitetssamordnare

Susanne Maxeem

Projektmedarbetare
MJ
Innehållsgranskare:
2023-09-19