Policy för medarbetar-och ledarskap på KI

Sidan är under konstruktion!

Det är strategiskt viktigt att ha ett gott medarbetar- och ledarskap eftersom detta stärker universitetets möjlighet att klara av dagens och morgondagens utmaningar. 

Policyn för medarbetar-och ledarskap är skriven för alla medarbetare inom Karolinska Institutet. Syftet är att förmedla en gemensam syn på medarbetar- och ledarskap på KI.