Organisationsutveckling på KI

Här hittar du information om vilket stöd du som ledare och chef kan få i samband med organisatoriska förändringar och utvecklingsprocesser.

Glödlampor med text i för att symbolisera organisationsutveckling
Organisationsutveckling på KI

Står din avdelning eller enhet inför en organisationsförändring? Har ni nyligen genomfört en omorganisation men märker att processer och arbetssätt inte riktigt satt sig i arbetsvardagen? Har det genomförts förändringar som indirekt påverkar institutionens, enhetens eller avdelningens förutsättningar? Vill du som ledare ha stöd i att utveckla en organisationskultur där medarbetare och chefer trivs, är engagerade i varandra och ert gemensamma uppdrag, och har möjlighet att utvecklas och nå er fulla potential i den professionella kontexten?

Förmodligen har du svarat ja på en eller flera av frågorna ovan. Förändring, utveckling, osäkerhet och komplexitet är i många avseenden det nya ”normaltillståndet” för en kunskapsintensiv verksamhet. Vi behöver hitta nya sätt att förhålla oss till vårt uppdrag och till varandra, vi behöver också utveckla förmågor där vi lär samtidigt som utveckling och förändring sker på flera plan.

Vi erbjuder kostnadsfritt stöd och skräddarsydda insatser för dina behov. Verktyg som vi använder i processen är bland annat:

  • Kulturanalys kopplat till handlingsplan
  • Workshops med fokus på att utveckla färdigheter i förändringsledning där ni tränar i skarpt läge mellan workshoptillfällen
  • Effektmätning – har insatserna lett till önskat resultat?

Kontakta oss så gör vi en gemensam behovsanalys. 

Profile image

Maria Deckeman

Specialist
MD
Innehållsgranskare:
2024-02-05