Stöd till dig som ledare på KI

Vill du utveckla din organisation och ditt team?

Vi stödjer dig i ditt arbete med att utveckla arbetssätt, öka delaktighet, skapa bättre samarbeten och mycket mer. Syftet är naturligtvis att tillsammans bli effektivare och nå bättre arbetsresultat och engagemang.

Tillsammans skräddarsyr vi åtgärder eller program som är lämpliga för just din situation. Kontakta oss så bokar vi ett möte. 

Behov av ledarstöd

Ledare vid Karolinska Institutet erbjuds möjlighet att få personlig och strategisk rådgivning om frågor som rör ledarskap i vid bemärkelse. Kanske står du inför en specifik utmaning eller känner behov av att utveckla dig som ledare? Vi ger dig som ledare en snabb, personlig och skräddarsydd kompetensutveckling.  

Karriärplanering för chefer

Att reflektera över och planera sin karriär är en viktigt del i ett hållbart arbetsliv för chefer och ledare på KI. Chefsuppdragens natur och KI:s komplexa organisation sätter höga krav och på ett både kort- och långsiktigt perspektiv inför de komplexa prioriteringar som chefer och ledare ställs inför.  

Sandra Helminen

Ledarskapsstrateg

Produktblad