Ny som chef på KI

Grattis till din chefsposition!

Som chef kommer du att ställas inför många situationer och ansvarsområden. Grundläggande för ett hållbart och effektivt chefskap är en förståelse för uppdraget, för ledarskapet och för de organisatoriska förutsättningarna. Syftet med denna utbildning är att ge dig en trygg bas att utgå från i din nya roll och framtida chefskarriär.

Varmt välkommen!

Programupplägg

Programmet består av 8 teman som undervisas två omgångar per år, på svenska under hösten och engelska under våren. Programmets ingående teman undervisas en dag per vecka och spänner över fem veckor. Samtliga teman innefattar digitalt förberedelsematerial som återfinns i utbildningsportalen för Ny som chef på KI

Flipped classroom används som pedagogiskt upplägg, samtliga teman innefattar digitalt förberedelsematerial och övningar som återfinns i utbildningsportalen. Här hittar du information om bland annat de olika teman, kursmaterial och övningar. Till denna del följer ett obligatoriskt fysiskt möte eller webinarium för respektive tema. Tillfället tar avstamp från kursmaterialet och fördjupar ämnet, fokuserar på diskussioner kring case, dilemman samt deltagarnas frågeställningar. 

Obs. Du måste inte gå alla teman i någon speciell ordning. Samtliga deltagare får ta del av båda engelska och svenska kurstillfällen beroende på vad som fungerar bäst med ditt schema. Du kan anmäla dig när som helst under året. Kalenderinbjudan kan laddas ner på utbildningsportalen. Inför teman ber vi er läsa igenom kursmaterialet.

OBS! Vi skickar inte ut kalenderinbjudan.

Mål med utbildningen

Att säkerställa att nya chefer på KI får en fördjupad kunskap om organisationen, dess kontext samt god förståelse för sitt uppdrag och ledarrollen. 

Datum och teman hösten 2024

Kontakt

Profile image

Julia Linder

Programansvarig
+46852486665
JL
Innehållsgranskare:
2024-07-01