Planerade stängningar av Ladok

Ladoksystemet är under ständig utveckling vilket innebär att det med jämna mellanrum måste stängas tillfälligt för uppgradering.

Under stängningen är det inte möjligt att arbeta i systemet.

Vid sidan av de planerade stängningarna kan akuta driftstopp eller störningar uppstå. Dessa är i regel snabbt åtgärdade. Datum och tid för stängningarna ser du här nedan.

Planerade stängningar av Ladok
Datum Tid
5/1 kl 04.00-07.00
19/1 kl 04.00-07.00
2/2 kl 04.00-06.00
16/2 kl 04.00-06.00
2/3 kl 04.00-06.00
16/3 kl 04.00-06.00
30/3 kl 04.00-06.00
13/4 kl 04.00-06.00
27/4 kl 04.00-06.00
11/5 kl 04.00-06.00
25/5 kl 04.00-06.00
8/6 kl 04.00-06.00
22/6 kl 04.00-06.00
6/7 kl 04.00-06.00