Planerade stängningar av Ladok

Ladoksystemet är under ständig utveckling vilket innebär att det med jämna mellanrum måste stängas tillfälligt för uppgradering.

Under stängningen är det inte möjligt att arbeta i systemet.

Vid sidan av de planerade stängningarna kan akuta driftstopp eller störningar uppstå. Dessa är i regel snabbt åtgärdade. Datum och tid för stängningarna ser du här nedan.

Planerade stängningar av Ladok
Datum Tid
14/9 kl 04.00-06.00
28/9 kl 04.00-06.00
12/10 kl 04.00-06.00
26/10 kl 04.00-06.00
9/11 kl 04.00-06.00
23/11 kl 04.00-06.00
7/12 kl 04.00-06.00
21/12 kl 04.00-06.00
4/1 kl 04.00-06.00
18/1 kl 04.00-06.00
1/2 kl 04.00-06.00
15/2 kl 04.00-06.00
1/3 kl 04.00-06.00
15/3 kl 04.00-06.00
29/3 kl 04.00-06.00
12/4 kl 04.00-06.00
26/4 kl 04.00-06.00