Planerade stängningar av Ladok

Ladoksystemet är under ständig utveckling vilket innebär att det med jämna mellanrum måste stängas tillfälligt för uppgradering.

Under stängningen är det inte möjligt att arbeta i systemet.

Vid sidan av de planerade stängningarna kan akuta driftstopp eller störningar uppstå. Dessa är i regel snabbt åtgärdade. Datum och tid för stängningarna ser du här nedan.

Planerade stängningar av Ladok
Datum Tid
13/9 kl 04.00-06.00
27/9 kl 04.00-06.00
11/10 kl 04.00-06.00
25/10 kl 04.00-06.00
8/11 kl 04.00-06.00
22/11 kl 04.00-06.00
6/12 kl 04.00-06.00
20/12 kl 04.00-06.00
3/1 - 24 kl 04.00-06.00
17/1 - 24 kl 04.00-06.00
31/1 -24 kl 04.00-06.00
MJ
Innehållsgranskare:
Mikaela Jansson
2023-09-22