Pedagogik i VIL

Verksamhetsintegrerat lärande, VIL, är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan mellan högre utbildning och arbetsliv. VIL kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök, auskultation eller fältstudier inom öppen och sluten hälso- och sjukvård, omsorg eller annan relevant verksamhet.

På den här sidan hittar du verktyg och kurser.

Verktyg/nätbaserat stöd

Utbildning

Kalender och nyheter VIL

Kurser och seminarier

Nyheter

Mer information