Pedagogik i VIL

Verksamhetsintegrerat lärande, VIL, är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan mellan högre utbildning och arbetsliv. VIL kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök, auskultation eller fältstudier inom öppen och sluten hälso- och sjukvård, omsorg eller annan relevant verksamhet.

På den här sidan hittar du verktyg och kurser.

Kollegor som samtalar.

Verktyg och nätbaserade stöd

Utbildning

Mer material

Kalender och nyheter VIL

Kurser och seminarier

Nyheter