H1.Arbetsterapi

Organisation: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Arbetsterapi, 171 77 Stockholm

Grupper

H1.Arbetsterapi.CACTUS
H1.Arbetsterapi.HELD
H1.Arbetsterapi.Narrative in health and social care
H1.Arbetsterapi.Everyday Matters

Anställda

Gerd Andersson Svidén Anknuten till Undervisning/handledning
Eric Asaba lektor/arbetsterapeut
Carina Ask administratör
Susanne Assander doktorand
Katarina Baudin adjunkt
Aileen Bergström adjunkt
Lena Borell Professor Emeritus/Emerita
Helena Brodin adjunkt
Anna Brorsson adjunkt
David Matias Byström amanuens
Rand Christman adjungerad adjunkt
Helena Cleeve Anknuten till Forskning
Nilüfer Colak adjungerad adjunkt
Mona Dür Anknuten till Forskning
Azita Emami professor
Gunilla Eriksson Anknuten till Forskning
Christina Eriksson Anknuten till Forskning
Sofie Eriksson adjungerad adjunkt
Mandana Fallah Pour assisterande lektor
Lisette Farias Vera postdoktor
Eva Flygare Wallén Anknuten till Forskning
Sophie Gaber Anknuten till Forskning
Manuel Guerrero Anknuten till Undervisning/handledning
Susanne Guidetti professor/arbetsterapeut
Gunilla Helgstrand adjungerad adjunkt
Jennifer Hellberg adjungerad adjunkt
Tina Helle Anknuten till Forskning
Lisa Herulf Scholander doktorand
Birgit Heuchemer adjunkt
Ermina Hibic adjungerad adjunkt
Lisa Holmlund (f.d Bergmark) biträdande lektor
Elin Jakobsson postdoktor
Mehrnoosh Javadi adjungerad adjunkt
Karin Johansson adjunkt
Anna Johansson adjunkt
Cecilia Johnsson doktorand
Hans Jonsson lektor
Staffan Josephsson professor
Anders Kottorp Anknuten till Forskning
Anneliese Lilienthal doktorand
Eva Lindqvist Anknuten till Forskning
Pernilla Lundh adjungerad adjunkt
Jacob Östergaard Madsen Anknuten till Forskning
Camilla Malinowsky lektor
Jesper Meijling projektsamordnare
Margarita Mondaca adjunkt
Eve Mäesalu adjungerad adjunkt
Linda Nordstrand Anknuten till Undervisning/handledning
Kristin Norefors adjunkt
Louise Nygård professor
Marianne Palmgren Doktorand
Ann-Helen Patomella lektor/arbetsterapeut
Malin Regardt Anknuten till Forskning
Lena Rosenberg lektor
Charlotta Ryd Anknuten till Forskning
Annika Sköld adjunkt
Johanna Stöckl adjungerad adjunkt
Kajsa Söderhielm doktorand
Linda Timm adjunkt
Sarah Wallcook Anknuten till Forskning
Sofia Vikström lektor
Josefin Wångdahl biträdande lektor
Ann-Marie Öhrvall adjunkt