Skip to main content

Organisation:

Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Arbetsterapi, 171 77 Stockholm

Groups

H1.Arbetsterapi.CACTUS
H1.Arbetsterapi.HELD
H1.Arbetsterapi.APEL

Employees

Camilla Malinowsky lektor, biträdande
Eva Lindqvist Anknuten till Forskning
Mandana Fallah Pour adjunkt
Birgit Heuchemer forskningsassistent
Jessica Asplund utbildningsadministratör
Pernilla Lundh adjunkt, adjungerad
Azita Emami professor
Ann-Helen Patomella lektor
Anette Erikson Anknuten till Undervisning/handledning
Louise Nygård professor
Sophie Gaber doktorand
Lena Rosenberg lektor, biträdande
Karin Johansson adjunkt
Anna Brorsson adjunkt
Lisette Farias Vera lektor, biträdande
Margarita Mondaca adjunkt
Sofia Vikström lektor
Ermina Hibic adjunkt, adjungerad
Tina Helle Anknuten till Forskning
Annicka Hedman Anknuten till Undervisning/handledning
Anders Kottorp Anknuten till Forskning
Mark Luborsky Anknuten till Forskning
Sarah Wallcook doktorand
Charlotta Ryd Anknuten till Forskning
Aileen Bergström adjunkt
Helena Cleeve doktorand-L
Malin Tistad Anknuten till Forskning
René Leon Rosales Anknuten till Forskning
Gunilla Eriksson Anknuten till Forskning
Christina Eriksson Anknuten till Forskning
Eva-Lena Rindahl Anknuten till Undervisning/handledning
Marianne Palmgren doktorand
Ann-Louise Engwall forskningsassistent
Elin Jakobsson doktorand-L
Susanne Assander doktorand
Staffan Josephsson professor
Erika Johansson Anknuten till Undervisning/handledning
Anna Johansson adjunkt
Minna Teriö forskningsassistent
Liv Thalen postdoktor
Ann-Marie Öhrvall adjunkt
Annika Sköld adjunkt
Marie Gunnarsson Anknuten till Forskning
Susanne Guidetti lektor
Lill Hultman adjunkt
Malin Holm Blomquist
Gerd Andersson Svidén lektor
Helena Brodin samordnare
Lisa Bergström adjunkt, adjungerad
Eric Asaba lektor
Mehrnoosh Javadi adjunkt, adjungerad
Carina Lindestam samordnare
Gina Söderlund Nåtfors utbildningsadministratör
Lena Borell professor, senior
Hélène Von Strauss utbildningsadministratör
Helena Hallinder forskningssamordnare
Hans Jonsson lektor
Sara Bartels Annan grund
Leila Marx adjunkt, adjungerad