H1.Arbetsterapi

Organisation: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Arbetsterapi, 171 77 Stockholm

Grupper

H1.Arbetsterapi.CACTUS
H1.Arbetsterapi.HELD
H1.Arbetsterapi.Narrative in health and social care
H1.Arbetsterapi.Everyday Matters

Anställda

Gerd Andersson Svidén lektor
Eric Asaba lektor/arbetsterapeut
Carina Ask administratör
Susanne Assander doktorand
Aileen Bergström adjunkt
Lena Borell professor, senior
Anna Brorsson adjunkt
Helena Cleeve postdoktor
Azita Emami professor
Anette Erikson Anknuten till Undervisning/handledning
Gunilla Eriksson Anknuten till Forskning
Christina Eriksson Anknuten till Undervisning/handledning
Sofie Eriksson adjunkt, adjungerad
Mandana Fallah Pour adjunkt
Lisette Farias Vera lektor, biträdande
Sophie Gaber postdoktor
Manuel Guerrero Anknuten till Undervisning/handledning
Susanne Guidetti professor
Lisa Herulf Scholander doktorand
Birgit Heuchemer adjunkt
Ermina Hibic adjunkt, adjungerad
Elin Jakobsson adjunkt
Mehrnoosh Javadi adjunkt, adjungerad
Karin Johansson adjunkt
Anna Johansson adjunkt
Cecilia Johnsson doktorand
Hans Jonsson lektor
Staffan Josephsson professor
Julius Kamwesiga Tunga Anknuten till Forskning
Anders Kottorp Anknuten till Forskning
Anneliese Lilienthal projektsamordnare
Eva Lindqvist Anknuten till Undervisning/handledning
Pernilla Lundh adjunkt, adjungerad
Jacob Östergaard Madsen Anknuten till Forskning
Camilla Malinowsky lektor
Margarita Mondaca lektor, biträdande
Linda Nordstrand adjunkt
Louise Nygård professor
Marianne Palmgren doktorand-L
Ann-Helen Patomella lektor
Malin Regardt Anknuten till Undervisning/handledning
Lena Rosenberg lektor
Charlotta Ryd Anknuten till Forskning
Sarah Scheer Doktorand
Annika Sköld adjunkt
Kajsa Söderhielm doktorand
Linda Timm postdoktor
Sarah Wallcook Anknuten till Forskning
Sofia Vikström lektor
Hélène von Strauss utbildningsadministratör
Ann-Marie Öhrvall Anknuten till Forskning