H1.Arbetsterapi

Organisation: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Arbetsterapi, 171 77 Stockholm

Grupper

H1.Arbetsterapi.CACTUS
H1.Arbetsterapi.HELD
H1.Arbetsterapi.Narrative in health and social care
H1.Arbetsterapi.Everyday Matters

Anställda

Gerd Andersson Svidén lektor
Eric Asaba lektor
Susanne Assander doktorand
Sara Bartels Annan grund
Aileen Bergström adjunkt
Lisa Helena Bergström adjunkt, adjungerad
Lena Borell professor, senior
Anna Brorsson adjunkt
Helena Cleeve doktorand-L
Azita Emami professor
Anette Erikson Anknuten till Undervisning/handledning
Gunilla Eriksson Anknuten till Forskning
Christina Eriksson Anknuten till Undervisning/handledning
Mandana Fallah Pour adjunkt
Lisette Farias Vera lektor, biträdande
Sophie Gaber doktorand
Manuel Guerrero Anknuten till Undervisning/handledning
Susanne Guidetti professor
Martha Gustavsson adjunkt
Annicka Hedman Anknuten till Forskning
tina helle Anknuten till Forskning
Lisa Herulf Scholander doktorand
Ermina Hibic adjunkt, adjungerad
Lill Hultman Anknuten till Undervisning/handledning
Elin Jakobsson doktorand-L
Mehrnoosh Javadi adjunkt, adjungerad
Karin Johansson adjunkt
Anna Johansson adjunkt
Hans Jonsson lektor
Staffan Josephsson professor
Julius Kamwesiga Tunga Anknuten till Forskning
Anders Kottorp Anknuten till Forskning
Hanne Kaae Kristensen Anknuten till Undervisning/handledning
Carina Lindestam samordnare
Eva Lindqvist Anknuten till Undervisning/handledning
Pernilla Lundh adjunkt, adjungerad
Camilla Malinowsky lektor
Leila Marx adjunkt, adjungerad
Margarita Mondaca adjunkt
Linda Nordstrand adjunkt
Louise Nygård professor
Marianne Palmgren doktorand
Ann-Helen Patomella lektor
Lorenz Pirus utbildningsadministratör
Malin Regardt Anknuten till Undervisning/handledning
Lena Rosenberg lektor, biträdande
Charlotta Ryd Anknuten till Forskning
Annika Sköld adjunkt
Minna Teriö forskningsassistent
Liv Thalen postdoktor
Sarah Wallcook doktorand
Sofia Vikström lektor
Hélène von Strauss utbildningsadministratör
Ann-Marie Öhrvall adjunkt