Skip to main content

H1.Arbetsterapi.CACTUS

Organisation: H1.Arbetsterapi

Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Arbetsterapi CACTUS, 171 77 Stockholm

Anställda

Sara Bartels Annan grund
Anna Brorsson
Mandana Fallah Pour adjunkt
Sophie Gaber doktorand
Annicka Hedman Anknuten till Forskning
Elin Jakobsson doktorand-L
Anders Kottorp Anknuten till Forskning
Eva Lindqvist Anknuten till Undervisning/handledning
Camilla Malinowsky lektor
Louise Nygård professor
Charlotta Ryd Anknuten till Forskning
Liv Thalen postdoktor
Sarah Wallcook doktorand