H1.Arbetsterapi.HELD

Organisation: H1.Arbetsterapi

Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Arbetsterapi HELD, 171 77 Stockholm

Anställda

Susanne Assander doktorand
Aileen Bergström adjunkt
Anette Erikson Anknuten till Undervisning/handledning
Gunilla Eriksson Anknuten till Forskning
Christina Eriksson Anknuten till Undervisning/handledning
Susanne Guidetti professor
Julius Kamwesiga Tunga Anknuten till Forskning
Anneliese Lilienthal projektsamordnare
Ann-Helen Patomella lektor
Malin Regardt Anknuten till Undervisning/handledning
Kajsa Söderhielm doktorand
Linda Timm postdoktor