Skip to main content

H1.Arbetsterapi.HELD

Organisation: H1.Arbetsterapi

Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Arbetsterapi HELD, 171 77 Stockholm

Anställda

Eric Asaba lektor
Aileen Bergström adjunkt
Anette Erikson Anknuten till Undervisning/handledning
Gunilla Eriksson Anknuten till Forskning
Christina Eriksson Anknuten till Undervisning/handledning
Susanne Guidetti professor
Hans Jonsson lektor
Julius Kamwesiga Tunga Anknuten till Forskning
Ann-Helen Patomella lektor
Malin Regardt Anknuten till Undervisning/handledning
Annika Sköld adjunkt