H1.Arbetsterapi.Narrative in health and social care

Organisation: H1.Arbetsterapi

Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Arbetsterapi Narrative in health and social care, 171 77 Stockholm

Anställda

Lisa Herulf Scholander doktorand
Staffan Josephsson professor