Skip to main content

Organisation:

Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Neuropsykiatri, 171 77 Stockholm

Groups

K6.Neuropsykiatri.Tammimies
K6.Neuropsykiatri.Falck-Ytter
K6.Neuropsykiatri.Bölte
K6.Neuropsykiatri.Hirvikoski

Employees

Tatja Hirvikoski Anknuten till Forskning
Anna Fridell Annan grund
Tiina Holmberg Bergman Annan grund
Emma Leifler doktorand
Sven Bölte professor/psykolog
Johanna Ristolainen Spak psykolog
Kristiina Tammimies forskarassistent
Linnea Hamrefors Annan grund
Martin Becker postdoktor
Maud Palmgren Annan grund
Karl Lundin doktorand
Abishek Arora doktorand
Christina Coco Annan grund
Anna Backman doktorand
Lowe Wilsson
Therese Lindström doktorand
Janina Neufeld forskarassistent
Lynnea Myers
Elina Renhorn Annan grund
Elisabeth Nilsson Jobs psykolog
Steve Berggren avdelningschef, bitr
Monica Siqueiros doktorand-L
Nelli Kalnak Anknuten till Forskning
Ulf Jonsson Anknuten till Forskning
Johan Isaksson Anknuten till Forskning
Eric Zander Anknuten till Forskning
Martina Hedenius Anknuten till Forskning
Elodie Cauvet Anknuten till Forskning
Anna Pilfalk Anknuten till Forskning
Peter Marschik Annan grund
Lena Westholm Extern konsult/Inhyrd personal
Viviann Nordin Anknuten till Forskning
Cecilia Dominguez senior lab manager
Michelle Evelyn Watts Postdoktorala studier
Elina Wessman Annan grund
Linda Girke forskningsassistent
Isabelle Ocklind forskningsassistent
Anna Borg samordnare
Lisa Wilsson utbildningssamordnare
Sofia Buddgård samordnare
Lisa Axelsson psykolog
Fahimeh Darki postdoktor
Terje Falck-Ytter forskare
Francesca Mastropasqua postdoktor
Sophie Lingö Anknuten till Forskning
Angelinn Liljebäck Anknuten till Forskning
Cristina Soldini Annan grund
Carolin Schreiner Extern student