Skip to main content

Organisation:

Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Neuropsykiatri, 171 77 Stockholm

Groups

K6.Neuropsykiatri.Tammimies
K6.Neuropsykiatri.Falck-Ytter
K6.Neuropsykiatri.Bölte
K6.Neuropsykiatri.Hirvikoski

Employees

Tatja Hirvikoski Anknuten till Forskning
Tiina Holmberg Bergman Annan grund
Emma Leifler doktorand
Danyang Li
Karl Lundin doktorand
Abishek Arora doktorand
Anna Backman doktorand
Lowe Wilsson forskningsassistent
Therese Lindström doktorand
Elina Renhorn Annan grund
Monica Siqueiros doktorand-L
Nelli Kalnak Anknuten till Forskning
Ulf Jonsson Anknuten till Forskning
Johan Isaksson Anknuten till Forskning
Eric Zander Anknuten till Forskning
Martina Hedenius Anknuten till Forskning
Elodie Cauvet Anknuten till Forskning
Anna Pilfalk Anknuten till Forskning
Lena Westholm Extern konsult/Inhyrd personal
Viviann Nordin Anknuten till Forskning
Michelle Evelyn Watts Postdoktorala studier
Elina Wessman Anknuten till Forskning
Linda Girke forskningsassistent
Isabelle Ocklind forskningsassistent
Lisa Axelsson psykolog
Terje Falck-Ytter forskare
Sophie Lingö Anknuten till Forskning
Angelinn Liljebäck Anknuten till Forskning
Carolin Schreiner Extern student
Janina Neufeld forskarassistent
Elisabeth Nilsson Jobs psykolog
Lisa Wilsson utbildningssamordnare
Francesca Mastropasqua postdoktor
Sofia Buddgård samordnare
Sven Bölte professor/psykolog
Johanna Ristolainen Spak psykolog
Kristiina Tammimies forskarassistent
Martin Becker postdoktor
Steve Berggren avdelningschef, bitr
Fahimeh Darki postdoktor
Cecilia Dominguez senior lab manager
Linnea Hamrefors Anknuten till Forskning
Anna Fridell Anknuten till Forskning
Peter Marschik Anknuten till Forskning
Christina Coco Anknuten till Forskning
Anna Borg Anknuten till Forskning
Anna Hellquist forskningssamordnare