K6.Neuropsykiatri

Organisation: K6 Kvinnors och barns hälsa

Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Neuropsykiatri, 171 77 Stockholm

Grupper

K6.Neuropsykiatri.Tammimies
K6.Neuropsykiatri.Falck-Ytter
K6.Neuropsykiatri.Bölte
K6.Neuropsykiatri.Hirvikoski

Anställda

Shemim Alatar forskningsassistent
Abishek Arora doktorand
Lisa Axelsson psykolog
Anna Backman doktorand
Martin Becker Anknuten till Forskning
Steve Berggren avdelningschef, bitr
Anna Borg Anknuten till Forskning
Sofia Buddgård samordnare
Sven Bölte professor/psykolog
Torkel Carlsson Doktorand
Elodie Cauvet Anknuten till Forskning
Christina Coco Anknuten till Forskning
Fahimeh Darki postdoktor
Cecilia Dominguez senior lab manager
Hanna Edberg Doktorand
Terje Falck-Ytter forskare
Anna Fridell Anknuten till Forskning
Sandra Frööjd psykolog
Linda Girke forskningsassistent
Marika Habbe Doktorand
Linnea Hamrefors Anknuten till Forskning
Irzam Hardiansyah doktorand, marie curie
John Hasslinger Doktorand
Martina Hedenius Anknuten till Forskning
Anna Hellquist forskningssamordnare
Tatja Hirvikoski Anknuten till Forskning
Tiina Holmberg Bergman Doktorand
Johan Isaksson Anknuten till Forskning
Ulf Jonsson Anknuten till Forskning
Nelli Kalnak Anknuten till Forskning
Axel Kierkegaard Suttner Anknuten till Forskning
Emma Leifler doktorand
Danyang Li Doktorand
Angelinn Liljebäck Anknuten till Forskning
Therese Lindström doktorand
Karl Lundin doktorand
Maria Löthberg Doktorand
Soheil Mahdi Anknuten till Forskning
Peter B Marschik Anknuten till Forskning
Francesca Mastropasqua postdoktor
Lynnea Heather Myers Anknuten till Forskning
Janina Neufeld forskarassistent
Elisabeth Nilsson Jobs psykolog
Hjalmar Nobel Norrman forskningsassistent
Viviann Nordin Anknuten till Forskning
Isabelle Ocklind forskningsassistent
Marika Oksanen doktorand
Pei-Yin Pan Doktorand
Elina Renhorn Anknuten till Forskning
Mirian Revers forskningsassistent
Johanna Ristolainen Spak psykolog
Carolin Schreiner Anknuten till Forskning
Monica Siqueiros postdoktor
Kristiina Tammimies forskarassistent
Michelle Evelyn Watts Postdoktorala studier
Ana Maria Vaz Portugal Da Silva postdoktor
Elina Wessman Anknuten till Forskning
Lena Westholm Extern konsult/Inhyrd personal
Lowe Wilsson forskningsassistent
Lisa Wilsson utbildningssamordnare
Eric Zander Anknuten till Forskning