K6.Neuropsykiatri.Tammimies

Organisation: K6.Neuropsykiatri

Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Neuropsykiatri Tammimies, 171 77 Stockholm

Anställda

Abishek Arora doktorand
Cecilia Dominguez senior lab manager
Marika Habbe Doktorand
Anna Hellquist forskningssamordnare
Nelli Kalnak Anknuten till Forskning
Sanna Lejerkrans forskningsassistent
Danyang Li Doktorand
Francesca Mastropasqua senior forskningsspecialist
Marika Oksanen doktorand
Kristiina Tammimies forskare
Michelle Evelyn Watts Postdoktorala studier