K6.Neuropsykiatri.Bölte

Organisation: K6.Neuropsykiatri

Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Neuropsykiatri Bölte, 171 77 Stockholm

Grupper

K6.Neuropsykiatri.Bölte.Neufeld
K6.Neuropsykiatri.Bölte.Jonsson

Anställda

Lovisa Alehagen doktorand
Steve Berggren Anknuten till Forskning
Melissa Black postdoktor
Anna Borg Anknuten till Forskning
Christina Coco Anknuten till Forskning
Sara Dahl Anknuten till Forskning
Anna Fridell Doktorand
Sonya Girdler Anknuten till Forskning
Johan Helander amanuens
Yating Huang Doktorand
Johan Isaksson Anknuten till Forskning
Ulf Jonsson Anknuten till Forskning
Karl Lundin Remnélius postdoktor
Peter B Marschik Anknuten till Forskning
Jenny Meyer Postdoktorala studier
Janina Neufeld senior forskare
Elisabeth Nilsson Jobs forskningsspecialist
Andrea Niman forskningsassistent
Hjalmar Nobel Norrman forskningsassistent
Viviann Nordin Anknuten till Forskning
Manuel Oliva postdoktor
Una Prosell kommunikatör
Johanna Ristolainen Spak psykolog
Lisa Wilsson utbildningssamordnare
Eric Zander Anknuten till Forskning