K6.Neuropsykiatri.Bölte

Organisation: K6.Neuropsykiatri

Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Neuropsykiatri Bölte, 171 77 Stockholm

Anställda

Steve Berggren avdelningschef, bitr
Anna Borg Anknuten till Forskning
Torkel Carlsson Doktorand
Elodie Cauvet Anknuten till Forskning
Christina Coco Anknuten till Forskning
Anna Fridell Anknuten till Forskning
John Hasslinger Doktorand
Martina Hedenius Anknuten till Forskning
Johan Isaksson Anknuten till Forskning
Ulf Jonsson Anknuten till Forskning
Emma Leifler doktorand
Karl Lundin doktorand
Maria Löthberg Doktorand
Peter B Marschik Anknuten till Forskning
Lynnea Heather Myers Anknuten till Forskning
Janina Neufeld forskarassistent
Elisabeth Nilsson Jobs psykolog
Hjalmar Nobel Norrman forskningsassistent
Viviann Nordin Anknuten till Forskning
Pei-Yin Pan Doktorand
Mirian Revers forskningsassistent
Elina Wessman Anknuten till Forskning
Lowe Wilsson forskningsassistent
Lisa Wilsson utbildningssamordnare
Eric Zander Anknuten till Forskning