K6.Neuropsykiatri.Bölte

Organisation: K6.Neuropsykiatri

Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Neuropsykiatri Bölte, 171 77 Stockholm

Anställda

Steve Berggren avdelningschef, bitr
Anna Borg Anknuten till Forskning
Torkel Carlsson Doktorand
Christina Coco Anknuten till Forskning
Sara Dahl Anknuten till Forskning
Anna Fridell Anknuten till Forskning
Sonya Girdler Anknuten till Forskning
Astrid Hallman Anknuten till Undervisning/handledning
John Hasslinger Doktorand
Martina Hedenius Anknuten till Forskning
Johan Helander forskningsassistent
Johan Isaksson Anknuten till Forskning
Ulf Jonsson Anknuten till Forskning
Emma Leifler doktorand
Karl Lundin Remnélius doktorand
Maria Löthberg Doktorand
Peter B Marschik Anknuten till Forskning
Janina Neufeld forskarassistent
Elisabeth Nilsson Jobs psykolog
Hjalmar Nobel Norrman forskningsassistent
Viviann Nordin Anknuten till Forskning
Pei-Yin Pan Doktorand
Anna Maria Sand Anknuten till Forskning
Anders Wennerblom forskningsassistent
Elina Wessman Anknuten till Forskning
Lowe Wilsson forskningsadministratör
Lisa Wilsson utbildningssamordnare
Eric Zander Anknuten till Forskning