K6.Neuropsykiatri.Hirvikoski

Organisation: K6.Neuropsykiatri

Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Neuropsykiatri Hirvikoski, 171 77 Stockholm

Anställda

Hanna Agius Anknuten till Forskning
Sofia Buddgård samordnare
Hanna Edberg postdoktor
Sergej Engström Anknuten till Forskning
Julia Frostell Anknuten till Forskning
Tatja Hirvikoski Anknuten till Forskning
Tiina Holmberg Bergman Doktorand
Therese Lindström assistent klinisk
Elina Renhorn Anknuten till Forskning
Malin Rödström amanuens
Douglas Sjöwall adjungerad adjunkt
Lena Westholm Anknuten till Forskning