K6.Neuropsykiatri.Hirvikoski

Organisation: K6.Neuropsykiatri

Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Neuropsykiatri Hirvikoski, 171 77 Stockholm

Anställda

Hanna Agius Anknuten till Forskning
Anna Backman doktorand
Sofia Buddgård samordnare
Tatja Hirvikoski Anknuten till Forskning
Tiina Holmberg Bergman Doktorand
Therese Lindström doktorand
Elina Renhorn Anknuten till Forskning
Malin Rödström Anknuten till Forskning
Douglas Sjöwall adjungerad adjunkt
Lena Westholm Anknuten till Forskning
Frida Vestman Anknuten till Forskning