K6.Neuropsykiatri.Hirvikoski

Organisation: K6.Neuropsykiatri

Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Neuropsykiatri Hirvikoski, 171 77 Stockholm

Anställda

Hanna Agius Anknuten till Forskning
Anna Backman doktorand
Sofia Buddgård samordnare
Hanna Edberg Doktorand
Tatja Hirvikoski Anknuten till Forskning
Tiina Holmberg Bergman Doktorand
Axel Kierkegaard Suttner Anknuten till Forskning
Therese Lindström doktorand
Elina Renhorn Anknuten till Forskning
Malin Rödström Anknuten till Forskning
Douglas Sjöwall Anknuten till Forskning
Lena Westholm Anknuten till Forskning
Frida Vestman Anknuten till Forskning