Skip to main content

Organisation:

Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Obstetrik o gynekologi, 171 77 Stockholm

Groups

K6.Obstetrik o gynekologi.Lindén Hirschberg
K6.Obstetrik o gynekologi.Gemzell Danielsson
K6.Obstetrik o gynekologi.Mints
K6.Obstetrik o gynekologi.Falconer

Employees

Angelica Hirschberg professor/specialistläkare
Gunnar Norstedt Annan grund
Marie Klingberg-Allvin professor, gäst
Sakthi Ponandai-Srinivasan postdoktor
Angelique Flöter Rådestad lektor, adjungerad
Carolina Von Grothusen doktorand
Karin Emtell Iwarsson forskningsbarnmorska
Niklas Envall doktorand
Emma Eklund doktorand
Kristina Gemzell Danielsson professor/överläkare
Susanna Alder Anknuten till Forskning
Dorina Ujvari forskarassistent
Suzanna Mae Queckborner doktorand
Ulrika Fundin forskningsbarnmorska
Sun Xiaoxi Annan grund
Kolbrun Palsdottir Anknuten till Forskning
Boggavarapu Rao Nageswara
Anette Daberius forskningsbarnmorska
Sahar Salehi Annan grund
Caroline Salminen Frisendahl
Annette Aronsson Anknuten till Forskning
Daniel Salamon Anknuten till Forskning
Maria Sennström Anknuten till Undervisning/handledning
Mariana Paulson Anknuten till Forskning
Omid Faridani Annan grund
Berith Tingåker Annan grund
Katarina Bremme Anknuten till Undervisning/handledning
Lennart Nordström Annan grund
Ingela Varli Annan grund
Gunvor Ekman-Ordeberg Professor Emeritus/Emerita
Stina Wretler Annan grund
Gunnar Söderqvist Anknuten till Forskning
Sabine Naessén Anknuten till Undervisning/handledning
Sissel Saltvedt Annan grund
Ameli Norling Anknuten till Forskning
Magnus Sederholm Annan grund
Kerstin Hagenfeldt Professor Emeritus/Emerita
Anna Hildenbrand Wachtmeister Anknuten till Undervisning/handledning
Bo Von Schoultz Professor Emeritus/Emerita
Christian Fiala Annan grund
Jan Olofsson Annan grund
Malin Holzmann Anknuten till Undervisning/handledning
Henrik Falconer Anknuten till Forskning
Ulrika Joneborg Anknuten till Forskning
Amanda Cleeve Postdoktorala studier
Kristina Hellman Anknuten till Forskning
Marlene Makenzius
Mariela Bilotas Anknuten till Forskning
Lalit Kumar Parameswaran Grace forskare
Catharina Karlsson administratör
Margit Endler Annan grund
Cecilia Ekeus Anknuten till Forskning
Miriam Mints lektor/klinisk anställning
Sonia Andersson professor/överläkare
Ann-Cathrin Hellström Annan grund
Elin Larsson forskarassistent