K6.Reproduktiv hälsa.Utb enh BUH

Organisation: K6.Reproduktiv hälsa

Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Reproduktiv hälsa Utb enh BUH, 171 77 Stockholm

Anställda

Linda Alke adjungerad adjunkt
Veronica Berggren adjungerad adjunkt
Johanna Granhagen Jungner adjunkt
Liza Klacksell Israelsson adjunkt
Jessica Linnros adjungerad adjunkt
Anna Stålberg adjungerad adjunkt
Anna Stäke Anknuten till Undervisning/handledning
Ylva Thernström Blomqvist Anknuten till Undervisning/handledning
Björn Tingberg assisterande lektor
Elin Öst adjungerad adjunkt