K6.NOGRH.Utbildningsenheten RH och BUH

Organisation: K6.Neonatologi, Obstetrik, Gynekologi och Reproduktiv hälsa

Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 NOGRH Utbildningsenheten RH och BUH, 171 77 Stockholm

Anställda

Linda Alke adjungerad adjunkt
Amelia Almlöf Kalmaru adjungerad adjunkt
Sofia Alsing adjunkt
Ewa Andersson lektor
Veronica Berggren adjungerad adjunkt
Marie Bondeson adjungerad adjunkt
Helena Brag adjungerad adjunkt
Susanne Eismo adjungerad adjunkt
Åsa Gottfridsson adjunkt
Johanna Granhagen Jungner adjunkt
Anna Gustafsson biträdande lektor
Elin Hallgren adjungerad adjunkt
Sandra Kahlbom adjungerad adjunkt
Carina Karlsson Bergqvist adjungerad adjunkt
Liza Klacksell Israelsson adjunkt
Emma Lilliehöök adjungerad adjunkt
Lena Lindgren adjungerad adjunkt
Louise Odell adjungerad adjunkt
Maria Refsgaard adjungerad adjunkt
Malin Ruukholm adjungerad adjunkt
Anna Stäke adjungerad adjunkt
Liisa Svensson adjunkt
Ylva Thernström Blomqvist Anknuten till Undervisning/handledning
Björn Tingberg assisterande lektor
Hanna Ulfsdottir biträdande lektor
Michael Wells lektor
Emilija Wilson biträdande lektor
Elin Öst adjungerad adjunkt