K6.Neonatologi, Obstetrik och Gynekologi.Mints

Organisation: K6.Neonatologi, Obstetrik och Gynekologi

Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Neonatologi, Obstetrik och Gynekologi Mints, 171 77 Stockholm

Anställda

Susanna Alder Anknuten till Forskning
Emil Andersson Anknuten till Forskning
Igor Govorov Anknuten till Forskning
Kristina Hellman Anknuten till Forskning
Ann-Cathrin Hellström Anknuten till Forskning
David Megyessi Doktorand
Miriam Mints lektor/klinisk anställning
Cecilia Ranhem Doktorand
Zoia Razumova Doktorand
Ellinor Östensson adjunkt