K6.Reproduktiv hälsa.Klingberg-Allvin

Organisation: K6.Reproduktiv hälsa

Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Reproduktiv hälsa Klingberg-Allvin, 171 77 Stockholm

Anställda

Kirsty Bourret postdoktor
Berthollet Bwira Kaboru Anknuten till Forskning
Marie Klingberg Allvin professor
Marlene Makenzius Anknuten till Forskning
Cristina Mattison Anknuten till Forskning
Mandira Paul Anknuten till Forskning
Tewodros Seyoum Postdoktorala studier
Anna Wängborg Doktorand
Eva Åkerman postdoktor