Skip to main content

C6.Arbetsmedicin

Organisation: C6 Institutet för miljömedicin

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Arbetsmedicin, 171 77 Stockholm

Grupper

C6.Arbetsmedicin.Gustavsson
C6.Arbetsmedicin.Forsman
C6.Arbetsmedicin.Albin
C6.Arbetsmedicin.Alfredsson
C6.Arbetsmedicin.Bodin

Anställda

Helena Skröder postdoktor
Claudia Lissåker postdoktor
Annika Lindahl Norberg Annan grund
Anne Hammarström forskare
Emma Cedstrand doktorand
Alma Sörberg Wallin
Xuelong Fan doktorand
Johanna Jonsson doktorand
Jenny Selander forskare
Melody Almroth postdoktor
Theo Bodin lektor, biträdande
Kathryn Albadarin doktorand
Bertina Kreshpaj doktorand
Cecilia Videnros Anknuten till Forskning
Sara Maria Gunnare projektledare
Maria Lindholm Anknuten till Forskning
Ida-Märta Rhén Anknuten till Undervisning/handledning
Maria Albin professor/överläkare
Kaj Lindecrantz Anknuten till Forskning
Anna Linden Anknuten till Forskning
Andreas Viklund Anknuten till Forskning
Jörgen Eklund forskare
Allan Toomingas forskare
Per Gustavsson professor, senior
Marie-Louise Lind Anknuten till Forskning
Jasmin Luco Castro Annan grund
Mikael Forsman professor, gäst
Filip Norlén Anknuten till Forskning
Carl Lind postdoktor
Carin Håkansta projektledare
Lena Hillert lektor/överläkare
Manzur Kader postdoktor
Cecilia Orellana postdoktor
Lennart Levi Anknuten till Forskning
Anna Karin Hedström
Nuria Matilla-Santander Anknuten till Forskning
Daniel Falkstedt forskare
Emelie Thern Anknuten till Forskning
Jenni Ervasti Anknuten till Forskning
Magnus Alderling Anknuten till Forskning
Anna Nyberg forskare
Signild Kvart Anknuten till Forskning
Liyun Yang postdoktor
Lotta Hartler Ahlin
Jouni Surakka Anknuten till Forskning
Katarina Aili Anknuten till Forskning
Marie Lewné Anknuten till Forskning
Tomas Hemmingsson Anknuten till Forskning
Carolina Bigert Anknuten till Forskning
Håkan Tinnerberg Anknuten till Forskning
Nils Plato Anknuten till Forskning
Pernilla Wiebert Anknuten till Forskning
Gun Johansson Anknuten till Forskning
Catharina Wesseling Anknuten till Forskning
Lars Alfredsson professor, senior
Katarina Kjellberg Anknuten till Forskning
Mattias Sjöström Anknuten till Forskning
Erika Bodin forskningsassistent
Anette Linnersjö Anknuten till Forskning
Ke Lu forskningsassistent
Inger Schaumburg Anknuten till Forskning
Ingegärd Anveden Berglind Anknuten till Forskning
Alborz Tavosian Anknuten till Forskning
Helen Wahlkvist Anknuten till Forskning