C6.Arbetsmedicin

Organisation: C6 Institutet för miljömedicin

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Arbetsmedicin, 171 77 Stockholm

Grupper

C6.Arbetsmedicin.Gustavsson
C6.Arbetsmedicin.Forsman
C6.Arbetsmedicin.Albin
C6.Arbetsmedicin.Alfredsson
C6.Arbetsmedicin.Bodin
C6.Arbetsmedicin.Selander
C6.Arbetsmedicin.Hemmingsson

Anställda

Katarina Aili Anknuten till Forskning
Maria Albin professor
Magnus Alderling Anknuten till Forskning
Lars Alfredsson professor
Melody Almroth postdoktor
Ingegärd Anveden Berglind Anknuten till Forskning
Arzu Arat postdoktor
Kathryn Albadarin doktorand
Carolina Bigert Anknuten till Forskning
Katrina Blindow doktorand
Theo Bodin lektor, biträdande
Erika Bodin Anknuten till Forskning
Boel Brynedal Anknuten till Forskning
Ana Caballero Herrera Anknuten till Forskning
Emma Cedstrand doktorand
Jörgen Eklund forskare
Elena Engström Annan grund
Jenni Ervasti Anknuten till Forskning
Daniel Falkstedt forskare
Xuelong Fan doktorand
Mikael Forsman professor, gäst
Virginia Gunn Anknuten till Forskning
Sara Maria Gunnare projektledare
Per Gustavsson professor
Emma Hagqvist lektor, biträdande
Anne Hammarström forskare
Louise Hedenstierna Doktorand
Tomas Hemmingsson forskare
Julio Hernando postdoktor
Lena Hillert lektor/överläkare
Christer Hogstedt Anknuten till Forskning
Carin Håkansta Anknuten till Forskning
Gun Johansson Anknuten till Forskning
Johanna Jonsson doktorand
Erica Jonsson projektassistent
Manzur Kader postdoktor
Katarina Kjellberg Anknuten till Forskning
Magnus Kjellman Anknuten till Forskning
Bertina Kreshpaj doktorand
Signild Kvart doktorand
Caisa Laurell Anknuten till Forskning
Lennart Levi Anknuten till Forskning
Marie Lewné Anknuten till Forskning
Marie-Louise Lind Anknuten till Forskning
Carl Lind Anknuten till Forskning
Annika Lindahl Norberg Anknuten till Forskning
Anette Linnersjö Anknuten till Forskning
Claudia Lissåker postdoktor
Jonathan Lyström Anknuten till Undervisning/handledning
Nuria Matilla Santander postdoktor
Fabrizio Méndez Rivero Anknuten till Forskning
Karin Nilsson Anknuten till Forskning
Carolina Nordenberg Anknuten till Forskning
Filip Norlén Anknuten till Forskning
Tapio Nummi Anknuten till Forskning
Anna Nyberg forskare
Cecilia Orellana lektor, biträdande
Nils Plato Anknuten till Forskning
Roxana Pollack Anknuten till Forskning
Axel Primus Anknuten till Forskning
Ida-Märta Rhén Anknuten till Forskning
Néstor Sánchez Martinez Anknuten till Forskning
David Segersson Anknuten till Forskning
Jenny Selander senior forskare
Mattias Sjöström Anknuten till Forskning
Kevin Skogh Annan grund
Helena Skröder Anknuten till Forskning
Caroline Spaak Anknuten till Forskning
Jouni Surakka Anknuten till Forskning
Alborz Tavosian Anknuten till Forskning
Emelie Thern Anknuten till Forskning
Håkan Tinnerberg Anknuten till Forskning
Allan Toomingas Anknuten till Forskning
Helen Wahlkvist Anknuten till Forskning
Catharina Wesseling Anknuten till Forskning
Pernilla Wiebert Anknuten till Forskning
Andreas Viklund Anknuten till Forskning
Liyun Yang postdoktor
Shirin Ziaei postdoktor