C6.Arbetsmedicin

Organisation: C6 Institutet för miljömedicin

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Arbetsmedicin, 171 77 Stockholm

Grupper

C6.Arbetsmedicin.Gustavsson
C6.Arbetsmedicin.Forsman
C6.Arbetsmedicin.Albin
C6.Arbetsmedicin.Alfredsson
C6.Arbetsmedicin.Bodin
C6.Arbetsmedicin.Selander
C6.Arbetsmedicin.Falkstedt
C6.Arbetsmedicin.Brulin

Anställda

Maria Albin professor
Magnus Alderling Anknuten till Forskning
Lars Alfredsson professor
Melody Almroth postdoktor
Evana Amir Taher Anknuten till Forskning
Ingegärd Anveden Berglind Anknuten till Forskning
Arzu Arat Anknuten till Forskning
Amanda Aronsson Anknuten till Forskning
Kathryn Badarin postdoktor
Karin Berglund Anknuten till Forskning
Nikolai Bergstedt Anknuten till Forskning
Carolina Bigert adjungerad adjunkt
Katrina Blindow doktorand
Theo Bodin biträdande lektor
Emma Brulin biträdande lektor
Emma Cedstrand Anknuten till Forskning
Åsa Chaikiat Ståhl adjungerad adjunkt
Filip Christiansen doktorand
Leon De Beer Anknuten till Forskning
Jörgen Eklund forskare
Devy Elling postdoktor
Britta Elsert Gynning doktorand
Samuel Engblom Anknuten till Forskning
Elena Engström Annan grund
Daniel Falkstedt senior forskare
Mikael Forsman senior forskare
Jennifer Garza Anknuten till Forskning
Karin Grahn Anknuten till Forskning
Virginia Gunn Anknuten till Forskning
Sara Maria Gunnare Anknuten till Forskning
Per Gustavsson professor
Emina Hadzibajramovic Anknuten till Forskning
Anne Hammarström forskare
Louise Hedenstierna Anknuten till Forskning
Tomas Hemmingsson forskare
Julio Hernando postdoktor
Carin Håkansta forskningsspecialist
Gun Johansson Anknuten till Forskning
Erica Jonsson doktorand
Katarina Kjellberg forskningsspecialist
Alicia Kurowski Anknuten till Forskning
Signild Kvart doktorand
Maria Lagrelius Anknuten till Forskning
Abid Lashari Anknuten till Forskning
Lennart Levi Professor Emeritus/Emerita
Marie Lewné Anknuten till Forskning
Carl Lind biträdande lektor
Marie-Louise Lind Anknuten till Forskning
Ruben Lind forskningsassistent
Annika Lindahl Norberg Anknuten till Forskning
Magnus Linnarud Johansson Anknuten till Forskning
Anette Linnersjö Anknuten till Forskning
Claudia Lissåker biträdande lektor
Filippa Lundh doktorand
Nuria Matilla Santander biträdande lektor
Fabrizio Méndez Rivero Anknuten till Forskning
Fabrizio Méndez Rivero Anknuten till Forskning
Helena Månsson Sandberg Anknuten till Forskning
Alicia Nevriana postdoktor
Karin Nilsson Doktorand
Filip Norlén Anknuten till Forskning
Ninni Norlinder Anknuten till Forskning
Tapio Nummi Anknuten till Forskning
Anna Nyberg Anknuten till Forskning
Kuan-Yu Pan postdoktor
Josefina Peláez Zuberbühler Anknuten till Forskning
Nils Plato Anknuten till Forskning
Laura Punnett Anknuten till Forskning
Ida-Märta Rhén Anknuten till Forskning
Sara Ruge sjuksköterska
Gunilla Rydenstrand sjuksköterska
Néstor Sánchez Martínez forskningsassistent
Jenny Selander senior forskare
Mattias Sjöström adjungerad adjunkt
Kevin Skogh administratör
Helena Skröder Anknuten till Forskning
Libor Sulc postdoktor
Jouni Surakka Anknuten till Forskning
Emelie Thern postdoktor
Emelie Thunqvist forskningsassistent
Håkan Tinnerberg Anknuten till Forskning
Helen Wahlkvist Anknuten till Forskning
Catharina Wesseling Anknuten till Forskning
Pernilla Wiebert Anknuten till Forskning
Andreas Viklund Anknuten till Forskning
Liyun Yang postdoktor
Shirin Ziaei Anknuten till Forskning
Per-Olof Östergren Anknuten till Forskning