Skip to main content

Organisation:

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Arbetsmedicin, 171 77 Stockholm

Groups

C6.Arbetsmedicin.Gustavsson
C6.Arbetsmedicin.Forsman
C6.Arbetsmedicin.Albin
C6.Arbetsmedicin.Alfredsson

Employees

Helena Skröder postdoktor
Claudia Lissåker postdoktor
Annika Lindahl Norberg Annan grund
Håkan Tinnerberg Annan grund
Nils Plato Anknuten till Forskning
Cecilia Orellana Pozo postdoktor
Anette Linnersjö Annan grund
Pernilla Wiebert Anknuten till Forskning
Mattias Sjöström Anknuten till Forskning
Ann Hammarström Anknuten till Forskning
Gun Johansson Anknuten till Forskning
Emelie Thern
Jenni Ervasti Anknuten till Forskning
Emma Cedstrand doktorand
Katarina Kjellberg Anknuten till Forskning
Helen Wahlkvist Anknuten till Forskning
Catharina Wesseling Anknuten till Forskning
Farhad Abtahi postdoktor
Alma Sörberg Wallin
Xuelong Fan doktorand
Ke Lu forskningsassistent
Johanna Jonsson doktorand
Jenny Selander forskare
Christer Hogstedt Anknuten till Forskning
Sarah Wiklund Annan grund
Theo Bodin lektor, biträdande
Jouni Surakka Anknuten till Forskning
Kathryn Badarin doktorand
Katarina Aili Annan grund
Lotta Hartler Ahlin Annan grund
Bertina Kreshpaj doktorand
Manzur Kader
Magnus Alderling Anknuten till Undervisning/handledning
Cecilia Videnros Anknuten till Forskning
Annika Gustavsson Anknuten till Forskning
Marie Lewné Anknuten till Forskning
Sara Gunnare
Tomas Hemmingsson Anknuten till Forskning
Nuria Matilla-Santander Anknuten till Forskning
Maria Lindholm Anknuten till Forskning
Alborz Tavosian Anknuten till Forskning
Daniel Falkstedt
Ida-Märta Rhén Anknuten till Undervisning/handledning
Ola Leijon Anknuten till Forskning
Carolina Bigert Anknuten till Forskning
Maria Albin professor/överläkare
Kaj Lindecrantz Anknuten till Forskning
Anna Linden Anknuten till Forskning
Andreas Viklund Anknuten till Forskning
Jörgen Eklund forskare
Allan Toomingas forskare
Per Gustavsson professor, senior
Lars Sture Alfredsson professor, senior
Marie-Louise Lind Anknuten till Forskning
Jasmin Luco Castro Annan grund
Mikael Forsman professor, gäst
Filip Norlén Anknuten till Forskning
Liyun Yang doktorand
Eva Johansson forskningssköterska
Carl Lind postdoktor
Ina Anveden Berglind Anknuten till Forskning
Carin Håkansta projektledare
Lena Hillert lektor/överläkare