C6.Arbetsmedicin

Organisation: C6 Institutet för miljömedicin

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Arbetsmedicin, 171 77 Stockholm

Grupper

C6.Arbetsmedicin.Gustavsson
C6.Arbetsmedicin.Forsman
C6.Arbetsmedicin.Albin
C6.Arbetsmedicin.Alfredsson
C6.Arbetsmedicin.Bodin
C6.Arbetsmedicin.Selander
C6.Arbetsmedicin.Falkstedt

Anställda

Maria Albin professor
Lars Alfredsson professor
Melody Almroth postdoktor
Evana Amir Taher Anknuten till Forskning
Ingegärd Anveden Berglind Anknuten till Forskning
Arzu Arat postdoktor
Kathryn Albadarin Anknuten till Forskning
Karin Berglund Anknuten till Forskning
Nikolai Bergstedt Anknuten till Forskning
Carolina Bigert adjungerad adjunkt
Katrina Blindow doktorand
Theo Bodin biträdande lektor
Emma Brulin biträdande lektor
Emma Cedstrand doktorand
Åsa Chaikiat Ståhl Anknuten till Forskning
Filip Christiansen doktorand
Jörgen Eklund forskare
Britta Elsert Gynning forskningsassistent
Elena Engström Annan grund
Jenni Ervasti Anknuten till Forskning
Daniel Falkstedt senior forskare
Xuelong Fan Anknuten till Forskning
Elinor Forsheden Sidoli Annan grund
Mikael Forsman senior forskare
Fanny Fröderberg Anknuten till Forskning
Jennifer Garza Anknuten till Forskning
Virginia Gunn Anknuten till Forskning
Sara Maria Gunnare Anknuten till Forskning
Per Gustavsson professor
Anne Hammarström forskare
Louise Hedenstierna Anknuten till Forskning
Tomas Hemmingsson forskare
Melanie Hensel Anknuten till Forskning
Julio Hernando postdoktor
Lena Hillert lektor/överläkare
Shanli Hojjati forskningsassistent
Carin Håkansta Anknuten till Forskning
Rand Jarroch Anknuten till Forskning
Gun Johansson Anknuten till Forskning
Johanna Jonsson postdoktor
Erica Jonsson Anknuten till Forskning
Katarina Kjellberg Anknuten till Forskning
Bertina Kreshpaj Anknuten till Forskning
Alicia Kurowski Anknuten till Forskning
Signild Kvart doktorand
Maria Lagrelius Anknuten till Forskning
Abid Lashari Anknuten till Forskning
Lennart Levi Anknuten till Forskning
Marie Lewné Anknuten till Forskning
Carl Lind biträdande lektor
Marie-Louise Lind Anknuten till Forskning
Annika Lindahl Norberg Anknuten till Forskning
Magnus Linnarud Johansson Anknuten till Forskning
Anette Linnersjö Anknuten till Forskning
Claudia Lissåker biträdande lektor
Filippa Lundh Anknuten till Forskning
Jonathan Lyström Anknuten till Undervisning/handledning
Nuria Matilla Santander biträdande lektor
Fabrizio Méndez Rivero Anknuten till Forskning
Inga Mikhaltchouk forskningsassistent
Helena Månsson Sandberg Anknuten till Forskning
Alicia Nevriana postdoktor
Karin Nilsson Doktorand
Tove Nilsson Anknuten till Forskning
Filip Norlén Anknuten till Forskning
Tapio Nummi Anknuten till Forskning
Anna Nyberg Anknuten till Forskning
Cecilia Orellana Anknuten till Forskning
Kuan-Yu Pan postdoktor
Nils Plato Anknuten till Forskning
Axel Primus Anknuten till Forskning
Laura Punnett Anknuten till Forskning
Ida-Märta Rhén Anknuten till Forskning
Gunilla Rydenstrand sjuksköterska
Néstor Sánchez Martínez forskningsassistent
Jenny Selander senior forskare
Mattias Sjöström Anknuten till Forskning
Kevin Skogh Annan grund
Helena Skröder Anknuten till Forskning
Jouni Surakka Anknuten till Forskning
Alborz Tavosian Anknuten till Forskning
Emelie Thern postdoktor
Håkan Tinnerberg Anknuten till Forskning
Allan Toomingas Anknuten till Forskning
Helen Wahlkvist Anknuten till Forskning
Catharina Wesseling Anknuten till Forskning
Pernilla Wiebert Anknuten till Forskning
Andreas Viklund Anknuten till Forskning
Liyun Yang postdoktor
Shirin Ziaei postdoktor
Per-Olof Östergren Anknuten till Forskning