C6.Arbetsmedicin.Falkstedt

Organisation: C6.Arbetsmedicin

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Arbetsmedicin Falkstedt, 171 77 Stockholm

Anställda

Magnus Alderling Anknuten till Forskning
Melody Almroth postdoktor
Karin Berglund Anknuten till Forskning
Åsa Chaikiat Ståhl adjungerad adjunkt
Daniel Falkstedt senior forskare
Jennifer Garza Anknuten till Forskning
Tomas Hemmingsson forskare
Katarina Kjellberg forskningsspecialist
Alicia Kurowski Anknuten till Forskning
Annika Lindahl Norberg Anknuten till Forskning
Magnus Linnarud Johansson Anknuten till Forskning
Alicia Nevriana postdoktor
Kuan-Yu Pan postdoktor
Laura Punnett Anknuten till Forskning