C6.Arbetsmedicin.Falkstedt

Organisation: C6.Arbetsmedicin

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Arbetsmedicin Falkstedt, 171 77 Stockholm

Anställda

Melody Almroth postdoktor
Kathryn Albadarin doktorand
Karin Berglund Anknuten till Forskning
Daniel Falkstedt senior forskare
Jennifer Garza Anknuten till Forskning
Katarina Kjellberg Anknuten till Forskning
Alicia Kurowski Anknuten till Forskning
Annika Lindahl Norberg Anknuten till Forskning
Alicia Nevriana postdoktor
Kuan-Yu Pan postdoktor