C6.Arbetsmedicin.Selander

Organisation: C6.Arbetsmedicin

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Arbetsmedicin Selander, 171 77 Stockholm

Anställda

Evana Amir Taher Anknuten till Forskning
Ingegärd Anveden Berglind Anknuten till Forskning
Arzu Arat postdoktor
Carolina Bigert adjungerad adjunkt
Elena Engström Annan grund
Sara Maria Gunnare Anknuten till Forskning
Anne Hammarström forskare
Johanna Jonsson postdoktor
Erica Jonsson Anknuten till Forskning
Maria Lagrelius Anknuten till Forskning
Lennart Levi Anknuten till Forskning
Marie-Louise Lind Anknuten till Forskning
Anette Linnersjö Anknuten till Forskning
Claudia Lissåker biträdande lektor
Jonathan Lyström Anknuten till Undervisning/handledning
Filip Norlén Anknuten till Forskning
Tapio Nummi Anknuten till Forskning
Nils Plato Anknuten till Forskning
Gunilla Rydenstrand sjuksköterska
Jenny Selander senior forskare
Mattias Sjöström Anknuten till Forskning
Kevin Skogh Annan grund
Helena Skröder Anknuten till Forskning
Jouni Surakka Anknuten till Forskning
Alborz Tavosian Anknuten till Forskning
Håkan Tinnerberg Anknuten till Forskning
Allan Toomingas Anknuten till Forskning
Helen Wahlkvist Anknuten till Forskning
Pernilla Wiebert Anknuten till Forskning
Andreas Viklund Anknuten till Forskning
Shirin Ziaei postdoktor
Per-Olof Östergren Anknuten till Forskning