C6.Arbetsmedicin.Selander

Organisation: C6.Arbetsmedicin

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Arbetsmedicin Selander, 171 77 Stockholm

Anställda

Evana Amir Taher Anknuten till Forskning
Ingegärd Anveden Berglind Anknuten till Forskning
Arzu Arat postdoktor
Carolina Bigert adjungerad adjunkt
Sofia Bleckur Anknuten till Forskning
Elena Engström Annan grund
Stina Forsberg Anknuten till Forskning
Sara Maria Gunnare Anknuten till Forskning
Anne Hammarström forskare
Shanda Hinds Anknuten till Forskning
Kristina Johansson Anknuten till Forskning
Johanna Jonsson postdoktor
Erica Jonsson Anknuten till Forskning
Katarina Kjellberg forskningsspecialist
Maria Lagrelius Anknuten till Forskning
Lennart Levi Professor Emeritus/Emerita
Marie Lewné Anknuten till Forskning
Marie-Louise Lind Anknuten till Forskning
Anette Linnersjö Anknuten till Forskning
Claudia Lissåker biträdande lektor
Filip Norlén Anknuten till Forskning
Tapio Nummi Anknuten till Forskning
Maria Nygren Engin Anknuten till Forskning
Nils Plato Anknuten till Forskning
Sara Ruge Anknuten till Forskning
Gunilla Rydenstrand sjuksköterska
Jenny Selander senior forskare
Mattias Sjöström Anknuten till Forskning
Kevin Skogh Annan grund
Helena Skröder Anknuten till Forskning
Johanna Stenström Anknuten till Forskning
Jouni Surakka Anknuten till Forskning
Alborz Tavosian Anknuten till Forskning
Lisa Tellberg Anknuten till Forskning
Håkan Tinnerberg Anknuten till Forskning
Allan Toomingas Anknuten till Forskning
Helen Wahlkvist Anknuten till Forskning
Catharina Wesseling Anknuten till Forskning
Pernilla Wiebert Anknuten till Forskning
Andreas Viklund Anknuten till Forskning
Sofia Vindeland Anknuten till Forskning
Shirin Ziaei Anknuten till Forskning
Per-Olof Östergren Anknuten till Forskning