C6.Arbetsmedicin.Selander

Organisation: C6.Arbetsmedicin

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Arbetsmedicin Selander, 171 77 Stockholm

Anställda

Evana Amir Taher Anknuten till Forskning
Ingegärd Anveden Berglind Anknuten till Forskning
Arzu Arat Anknuten till Forskning
Carolina Bigert adjungerad adjunkt
Elena Engström Annan grund
Karin Grahn Anknuten till Forskning
Sara Maria Gunnare Anknuten till Forskning
Anne Hammarström forskare
Maria Lagrelius Anknuten till Forskning
Lennart Levi Professor Emeritus/Emerita
Marie Lewné Anknuten till Forskning
Marie-Louise Lind Anknuten till Forskning
Anette Linnersjö Anknuten till Forskning
Claudia Lissåker biträdande lektor
Filip Norlén Anknuten till Forskning
Tapio Nummi Anknuten till Forskning
Nils Plato Anknuten till Forskning
Sara Ruge sjuksköterska
Gunilla Rydenstrand sjuksköterska
Néstor Sánchez Martínez forskningsassistent
Jenny Selander senior forskare
Mattias Sjöström adjungerad adjunkt
Kevin Skogh administratör
Helena Skröder Anknuten till Forskning
Libor Sulc postdoktor
Jouni Surakka Anknuten till Forskning
Håkan Tinnerberg Anknuten till Forskning
Helen Wahlkvist Anknuten till Forskning
Catharina Wesseling Anknuten till Forskning
Pernilla Wiebert Anknuten till Forskning
Andreas Viklund Anknuten till Forskning
Shirin Ziaei Anknuten till Forskning
Per-Olof Östergren Anknuten till Forskning