C2.Genome biology

Organisation: C2 Medicinsk biokemi och biofysik

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Genome biology, 171 77 Stockholm

Grupper

C2.Genome biology.Bartek
C2.Genome biology.Fernandez-Capetillo
C2.Genome biology.Elsässer
C2.Genome biology.Bienko
C2.Genome biology.Crosetto
C2.Genome biology.Lemmens

Anställda

Wareed Ahmed Anknuten till Forskning
Roberto Ballarino doktorand
Jiri Bartek professor, kallad
Jirina Bartkova forskare
Myriam Barz doktorand
Rozina Caridha laboratorieansvarig
Jordi Carreras-Puigvert Anknuten till Forskning
Yuying Cheng Anknuten till Forskning
Christopher Dirks forskningsassistent
Ewelina Dratkiewicz Anknuten till Forskning
Simon Elsässer senior forskare
Jaime Andrés Espinoza Ruiz forskare
Johana Fernandez Martinez laboratorietekniker
Oscar Fernandez-Capetillo professor
Michael Hawgood doktorand
Daniela Hühn projektledare
Maria Häggblad forskningsingenjör
Dimitris Kanellis projektledare
Martin Kosar postdoktor
Banushree Kumar doktorand-L
Lorenzo Lafranchi postdoktor
Bennie Lemmens biträdande lektor
Xuexin Li Anknuten till Forskning
Louise Lidemalm laboratorietekniker
Mikael Lindström forskare
Jing Lyu doktorand-L
Birthe Meineke projektledare
Per Moberg forskningssamordnare
Carmen Navarro Luzon postdoktor
Ann-Sofie Nilsson biomedicinsk analytiker
Bartlomiej Porebski postdoktor
Angelo Salazar doktorand
Abid Hussain Sayyid forskningsassistent
Dörte Schlesinger doktorand
Rui Shao doktorand
Mine Tanriöver forskningsassistent
Bruno Urien doktorand
Philip YUNG postdoktor
Asimina Zisi doktorand