C2.Genome biology

Organisation: C2 Medicinsk biokemi och biofysik

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Genome biology, 171 77 Stockholm

Grupper

C2.Genome biology.Bartek
C2.Genome biology.Fernandez-Capetillo
C2.Genome biology.Elsässer
C2.Genome biology.Bienko
C2.Genome biology.Crosetto
C2.Genome biology.Lemmens

Anställda

Jiri Bartek professor, kallad
Jirina Bartkova forskare
Myriam Barz doktorand
Rozina Caridha laboratorieansvarig
Yuying Cheng Anknuten till Forskning
Ewelina Dratkiewicz Anknuten till Forskning
Simon Elsässer senior forskare
Jaime Andrés Espinoza Ruiz forskare
Johana Fernandez Martinez laboratorietekniker
Oscar Fernandez-Capetillo professor
Omid Fotouhi postdoktor
Michael Hawgood doktorand
Daniela Hühn projektledare
Maria Häggblad forskningsingenjör
Dimitris Kanellis projektledare
Martin Kosar postdoktor
Lorenzo Lafranchi postdoktor
Bennie Lemmens biträdande lektor
Xuexin Li doktorand
Louise Lidemalm laboratorietekniker
Mikael Lindström forskare
Birthe Meineke projektledare
Per Moberg forskningssamordnare
Carmen Navarro Luzon postdoktor
Ann-Sofie Nilsson biomedicinsk analytiker
Oneka Perea Ariznabarreta forskningsassistent
Bartlomiej Porebski postdoktor
Abid Hussain Sayyid forskningsassistent
Dörte Schlesinger doktorand-L
Laura Steponaviciute forskningsassistent
Bruno Urien doktorand
Hendrik Vogt forskningsassistent
Philip YUNG projektledare